ຕຳ ຫຼ ວ ດ ພ້ອມຈະຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ ຕົ ກ ທຸ ກ ໄດ້ຍາກສະເໝີ

ວັນທີ 18/7/2021 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທີ່ມີນາມວ່າ “ບ່າວບຸນທະວີ ນັກສັງຄົມ ສົ ງ ເ ຄ າ ະ ປະເທດລາວ” ໄດ້ໂພສວ່າ “ບາງທີ.. H e r o ..ບໍ່ຈຳເປັນມີ ພ ະ ລັ ງ ວິເສດກະໄດ້ແຄ່ມີຈິດໃຈ

ທີ່ພ້ອມຈະຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ ຕົ ກ ທຸ ກ ໄດ້ຍາກເທົ່ານີ້ກໍຖືວ່າເປັນ.. S u p e r h e r o ແລ້ວ ຂໍຊົມເຊີຍອ້າຍນ້ອງ ຕຳ ຫ ລ ວ ດ ລາວທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ລໍາບາກ ເປັນຜູ້ຍິງເດີນທາງຄົນດຽວເພີ່ນປ່ຽນຢາງ ຕີ ນ ລົດໃຫ້ 😊 👏”

Facebook Comments Box

Similar Posts