ນົກຟຣາມີງໂກ້ ຕ າ ຍ ຈຳນວນຫລາຍຢູ່ທະເລສາບນ້ຳເຄັມ

ເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ເຫດຊາກສົບນົກຟຣາມີງໂກ້ ຕ າ ຍ ຈຳນວນຫລາຍຢູ່ປະເທດຕວກກີ ທະເລສາບນ້ຳເຄັມແຫ່ງນີ້ມີຊື່ວ່າ ທະເລສາບທູສ ເຊີ່ງເປັນທະເລສາບນ້ຳເຄັມໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງປະເທດຕວກກີ ແລະ ຍັງເປັນທະເລສາບທີນົກຟຣາມີງໂກ້ ອາໄສຢູເປັນຈຳນວນຫລາຍ,

ທີຕັ້ງຢູ່ແຂວງຄອນຍາ ທາງຕອນກາງຂອງປະເທດ ມີທັງລູກນົກແລະພໍ່ແມ່ທີໂຕໃຫຍ່ ສາເຫດແມ່ນມາຈາກລະບົບນິເວດ ກໍ່ຄືການປ່ຽນແປງຂອງດີນຟ້າອາກາດຂອງໂລກເຮັດໃຫ້ນ້ຳແຫ້ງແລ້ງ ເພາະຂາດອາຫານ.