ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ບໍ່ຍອມ ກັ ກ ຕົວ ລັ ກ ອອກໄປ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ ເພາະບໍ່ຢາກ ຕິ ດ ຄົ ນ ດຽວ

ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ ລັ ກ ໜີ ອອກຈາກສູນ ກັ ກ ກັ ນ ຫຼັກ 27. ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2021, ຄົນ ລ າ ວ ມີການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຊື່ ທ້າວ ສີພອນ ອາຍຸ 38 ປີ . ກ ຳ ມະກອນ ບ້ານຖິ່ນແທນ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນວ ໄດ້ ລັ ກ ໜີ ອອກຈາກສູນ ກັ ກ ກັ ນ ຫຼັກ 27 ເມືອງໄຊທານີ ນວ ໃນຂະນະທີ່ ກ ຳ ລັງນໍາຕົວ ຜູ້ ກ່ຽວໄປໂຮງໝໍ ເພື່ອ ປິ່ ນ ປົວ.

ຖ້າຫາກໃຜ ພົ ບ ເຫັນ ໃຫ້ ຫຼີ ກ ລ່ຽງບໍສໍາ ຜັ ດ ໃກ້ຊິດກັບ ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ແລ້ວຮີບ ຮ້ ອ ນ ປະສານຫາ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ຫຼື ລາຍງານມາທາງເບີ ວ ອ ດ ແອັບ. ປກສ ນວ 020 28899774 ຕ ະ ຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຜ່ານທາງ ເ ຟັ ສ ບຸ ກ ປ້ອງ ກັ ນ ຄວາມສະຫງົບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.