ຖື ກ ໄຟຊ໋ອດເສຍຊີ ວິ ດ ທີ່ທາງດ່ວນ

ແຈ້ງຂ່າວວັນທີ 17/10/2021 ໜ້າເປັນຫວ່ງແລະ ເ ສົ້ າ ໃຈປະຊາຊົນມາລັກຕັດສາຍໄຟຟ້າເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຈຸດບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ລະຫ່ວາງ ບ້ານຫ້ວຍນ້ຳເຢັນ ຫາ ບ້ານແຈ້ງສະຫ່ວາງ, ຖື ກ ໄຟຊ໋ອດເສຍ

ຊີ ວິ ດ ຄ າ ທີ່. ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ຮ່ ວ ມ ເປັນສື່ກາງແລະຂໍ ເ ຕື ອ ນ ທຸກທ່ານເຖິງອັນ ຕ ະ ລາຍຂໍໃຫ້ທຸກຝ່າຍຈົ່ງພ້ອມກັນອົບຮົມປະຊາຊົນຂັ້ນບ້ານເມືອງແຂວງຕາມແລວທາງລົດໄຟປະຕິບັດ ກົ ດ ລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍຢ່າງມີສະຕິ.