ເຮືອນໂຍດລົງນ້ຳຍ້ອນຕາຝັ່ງເຈື່ອນທີ່ປາກເຊ

ເ ກີ ດ ເ ຫ ດ ຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ເຮືອນໂຍດລົງນ້ຳ ມີຜູ້ໃຊ້ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ທ່ານຫນື່ງ ຊື່ PakSe Cacare ໄດ້ ໂ ພ ສ ຄລີບວ່າ: ດ່ ວ ນ ເກີດ ເ ຫ ດ ຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ເຮືອນໂຍດລົງນ້ຳສາຍນຳ້ເຊ ທີ່ນະຄອນປາກເຊ ຈຳປາສັກ ວັນທີ 17/10/2021