ໂຈະການ ເ ຮັ ດ ບຸນອອກພັນສາໄຫລເຮືອ ໄ ຟ ແລ້ວ

ເຈົ້ານະຄອນຫລວງ ພ ະ ບາງ ແ ຈ້ ງ ໂຈະການ ເ ຮັ ດ ບຸນອອກພັນສາປະວໍຣະນາ ແລະ ບຸນໄຫລເຮືອ ໄ ຟ. ເຈົ້ານະຄອນຫລວງ ພ ະ ບາງ ໄດ້ອອກ ແ ຈ້ ງ ການໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021 ກ່ຽວກັບ ການ ໂ ຈ ະ ການ ເ ຮັ ດ ບຸນອອກພັນສາປະວໍຣະນາ ແລະ ບຸນໄຫລເຮືອ ໄ ຟ ເນື່ອງຈາກສະພາບການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ພາຍໃນປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ຈັ ດ ງານບຸນອອກພັນສາປະວໍຣະນາ ແລະ ບຸນໄຫລເຮືອ ໄ ຟ ຄືທຸກປີທີ່ຜ່ານມາ. ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດຂໍ້ ຫ້ າ ມ ແລະ ອະນຸຍາດ ດັ່ງນີ້:

1. ໂ ຈ ະ ບໍ່ໃຫ້ມີການໃສ່ ບ າ ດ ໄລຍະ ປິ ດ ເມືອງ (L o c k down) ແລະ ສືບຕໍ່ມາດ ຕ ະ ການຈົນເຖິງວັນທີ 30 ຕຸລາ 2021.
2. ໂ ຈ ະ ການ ຈັ ດ ບຸນນະມັດສະການ ພ ະ ທາດຈອມສີ, ບຸນມະຫາຊາດ ວັ ດ ວິຊຸນ ແລະ ບຸນໄຫລເຮືອ ໄ ຟ.
3. ຫ້ າ ມ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ອອກຈາກ ເ ຂ ດ ບ້ານຂອງຕົນ ເພື່ອໄປລອຍກະໂທງຢູ່ແມ່ ນໍ້ າ ຕ່າງໆ.

4. ສິ່ງໃດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ ຕິ ດ ພັນກັບ ຮີ ດ ຄອງ-ປະເພນີ ແມ່ນໃຫ້ ເ ຮັ ດ ພິທີຄອບໄຄວ່ຄວາມ ເ ຊື່ ອ ຖື.
5. ອະນຸຍາດໃຫ້ໄຕ້ ທູ ບ -ທຽນບູຊາຕາມ ວັ ດ ແຫ່ງຕ່າງໆ ແລະ ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ຕາມ ຮີ ດ ຄອງປະ ເ ພ ນີ ແຕ່ໃຫ້ ຈຳ ກັ ດ ຢູ່ໃນຂອບ ເ ຂ ດ ສະຖານທີ່ຂອງໃຜລາວ.