ເຕົາກັ່ນນ້ຳມັນ ລ ະ ເ ບີ ດ ດັງຕູ້ມໆໆໆເຈົ້າຂອງໂຮງງານ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ

ຫົວໜ້າພະແນກ ຕ ຳ ຫຼວດ ສະ ກັ ດ ກັ້ນ ແລະ ຕ້ າ ນ ອັກຄີ ໄ ພ ເຜີຍເຫດເຕົາກັ່ນນໍ້າມັນ ລ ະ ເ ບີ ດ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຮງງານ ແລະ ກໍ າ ມະກອນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຄ າ ທີ່ 3 ຄົນ, ພັທ ຄໍາເພັດ ດາລາວົງ ຫົວໜ້າ ພ ະ ແນກ ຕ ຳ ຫຼວດ ສະ ກັ ດ ກັ້ນ ແລະ ຕ້ າ ນ ອັກຄີ ໄ ພ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເວລາປະມານ 20:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2021 ໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າ: ມີ ເ ຫ ດ ການເຕົາກັ່ນນໍ້າມັນ ລ ະ ເ ບີ ດ ຢູ່ໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນ ດຳ ຢູ່ບ້ານບໍ່ເຫຼັກ ໜ່ວຍ 37 ເມືອງໄຊທານີ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ເກີດອັກຄີ ໄ ຟ ໄ ໝ້.

ຈາກນັ້ນຈິ່ງໄດ້ສົມທົບກັບ ກົມ ຕ ຳ ຫຼວດສະ ກັ ດ ກັນ ແລະ ຕ້ າ ນ ອັກຄີ ໄ ພ ກະຊວງ ປກສ ແລະ ໜ່ວຍງານມອດ ໄ ຟ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ ລົງສະຖານເກີດ ເ ຫ ດ ພ້ອມກຳລັງ 24 ສະຫາຍ ແລະ ລົດມອດ ໄ ຟ 4 ຄັນ ໄດ້ເຂົ້າປະ ຈັ ນ ບານກັບແປວ ໄ ຟ ທີ່ ລຸ ກ ໄ ໝ້ ຢ່າງ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ໃຊ້ເວລາ ດັ ບ ມອດ ໄ ຟ ປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ ຈຶ່ງຄວບ ຄຸ້ ມ ໄດ້ ແລະ ພົບ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຢູ່ໃນ ເ ຫ ດ ການ 3 ຄົນ. ພັທ ຄຳເພັດ ດາລາວົງ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ຜ່ານການ ກ ວ ດ ຄົ້ນ ແລະ ຊັນລະສູດ ຈຶ່ງຮູ້ຊື່ຂອງ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຈ ຳ ນວນ 3 ຄົ ນ, ຍິ ງ 1 ຄົ ນ ຄື:

-ທ້າວ ຫງຽນວັນເຫົ້າ ອາຍຸ 59 ປີ ນັກທຸລະກິດ ສັ ນ ຊາດ ຫ ວ ຽ ດ ນາມ ( ເ ຈົ້ າ ຂອງໂຮງງານ ),

-ທ້າວ ຄຳພອນ ອາຍຸ 39 ປີ, ສັ ນ ຊາດ ລາວ ກ ຳ ມະກອນ

-ນາງ ເຈີ່ນທີ່ງ່າ ອາຍຸ 58 ປີ ນັກທຸລະກິດ ( ນາຍໜ້າເກັບ ຊື້ ຢ າ ງ ພາລາ ),

ຜ່ານການກວດກາຈາກ ຈຸ ດ ທີ່ມີ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດລວມກັນນັ້ນ ເປັນຈຸດສ້ອມແປງເຄື່ອງ ຈັ ກ ແລະ ເປັນ ຈຸ ດ ພັກຜ່ອນ ແອ້ມດ້ວຍອາລູຊິງ ຫ່າງຈາກ ເ ຕົ າກັ່ນນໍ້າມັນ ປະມານ 15 ແ ມັ ດ.ສຳລັບ ຜົ ນ ເ ສ ຍ ຫາຍມີ: ເ ຕົ າ ກັ່ນນໍ້າມັນ 1 ເ ຕົ າ, ອ່າງນໍ້າມັນ ດໍ າ 1 ອ່ າ ງ, ຖັງເກັບນໍ້າທີ່ ປັ ນ ແລ້ວ 4 ຖັ ງ, ບ່ອນສ້ອມແປງເຄື່ອງ ຈັ ກ ແລະ ຈຸດນັ່ງພັກ ເ ຊົ າ 1 ຫຼັ ງ, ລົດ ຈັ ກ 1 ຄັ ນ, ສ່ວນມູນຄ່າ ເ ສ ຍ ຫາຍບໍ່ສາມາດ ປ ະ ເມີນໄດ້ (ເ ຈົ້ າ ຂອງໂຮງງານ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ), ສ່ວນສາ ເ ຫ ດ ເກີດອັກຄີ ໄ ຟ ຄັ້ງນີ້ ອາດເກີດຈາກ ເ ຕົ າ ກັ່ນນໍ້າມັນ ລ ະ ເ ບີ ດ ຟຸ່ງອອກດ້ວຍຄວາມ ແ ຮ ງ ປະມານ 40-50 ແ ມັ ດ ຢູ່ຈຸດທີ່ຄົນນັ່ງພັກ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ມີ ຄົ ນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ.

ຈາກການສອບຖາມ ຄົ ນ ທີ່ເຫັນ ເ ຫ ດ ການໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເວລາປະມານ 20:27 ໂມ ງ ຕົນໄດ້ ຍິ ນ ສຽງ ແ ຕ ກ ດັ ງ ຂຶ້ນຢ່າງ ແ ຮ ງ ພ້ອມທັງມີແປວ ໄ ຟ ຮຸ່ງຂຶ້ນທົ່ວ ໂ ຮ ງ ງານ ຕົນຈຶ່ງໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປເບິ່ງສະຖານທີ່ເກີດ ເ ຫ ດ ພົບເຫັນ ຄົ ນ ນ ອ ນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຄ າ ທີ່ ຈຳນວນ 3 ຄົ ນ. ຜູ້ ເລົ່າ ເ ຫ ດ ການຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ຜ່ານມາ ໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ເຄີຍເກີດ ເ ຫ ດ ເຕົານໍ້າມັນ ລ ະ ເ ບີ ດ ມາແລ້ວ 1 ຄັ້ງ, ແຕ່ບໍ່ມີ ຄົ ນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ປັບປຸງ, ຊ້ອມ ແ ປ ງ ແລ້ວ ກໍ່ກັບມາ ກັ່ ນ ນໍ້າມັນອີກ. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ຂໍສະແດງຄວາມ ເ ສ ຍ ໃຈ ມາຍັງຄອບ ຄົ ວ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ແລະ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ໃຫ້ປະຊາ ຊົ ນ ລາວບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງເພີ່ມທະ ວີ ຄວາມເປັນ ເ ຈົ້ າ ການ ໃນການນຳໃຊ້ຟື້ນ ໄ ຟ ທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ ເ ກີ ດ ອັກຄີ ໄ ພ ໄດ້.