ລົດຫວຽດນາມຊຸກເຊື່ອງໄມ້ໃນລົດຂົນດີນ

ວັນທີ 18/10/2021 ອີກແລ້ວລົດຫວຽດນາມຫາກໍປ່ຽນປ້າຍລາວຍັງບໍທັນໄດ້ລ້າງປ້າຍຊໍ້າເຮັດອີກລະຮອບສອງ ພິກັດດ່ານ ນາເພົ້າຈໍລໍ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດພົບຊຸກເຊື່ອງໄມ້ໃນລົດຂົນດີນ