ໄປ ລັ ກ ເຄື່ອງກະເຈົ້າແລ້ວ ຖື ກ ຕ ີ ເກືອບ ຕ າ ຍ

ລາຍງານຈາກຜູ້ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ທ່ານຫນື່ງຊື່: ໄດ້ ໂ ພ ສ ພາບແລະວີດີໂອ ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2021 ແລະ ລະ ບຸ ວ່າ: “ລຸ ກ ໄ ຜ ຫລານ ໄ ຜ ລະມາ ຮັ ບ ດ່ວນເດີ່ກ່ອນມັນສິ ຕ າ ຍ ຄົ ນ ບ້ານນຳພາ້ວ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ຕາມການ ຊົ ມ ໃນ ຄ ລີ ບ ເພີ່ນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ ມູ ນ ແມ່ນວ່າ ທ້າວ ນີ້ ໄດ້ໄປ ລັ ກ ເຄື່ອງຂອງ ພ ວ ກ ຈີ ນ ນີ້ ແຕ່ ຖື ກ ເຂົາ ຈັ ບ ໄດ້ ເຂົາຈື່ງໄດ້ ໃ ຊ້ ກ ຳ ລັ ງ ຄື ເ ຕ ະ ຕ ີ ຫລາຍຄັ້ງ, ລາຍລະອຽດເບື້ອງແມ່ນໃຫ້ ຜູ້ ເ ບີ່ ງຄ ລີ ບ ຕາມ ເ ຟ ສ”