ໂຄງການຕ້ານHIV/AIDSຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິງໄດ້ຮັບລາງວັນດີເດັ່ນອາຊຽນ

ໂຄງການຕ້ານ HIV ແລະ Aids ດີເດັ່ນຂອງບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ຮັບລາງວັນດີເດັ່ນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 4 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ HIV/Aids ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ (4th ASEAN Red Ribbon for Outstanding Workplace (ARROW) Awards) ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 8 ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກິດ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ HIV/Aids ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ (8th Meeting of the ASEAN Business Coalition on HIV and AIDS) ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ ວັນທີ 12-13 ຕຸລາ 2022.

ລາງວັນດີເດັ່ນຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ HIV/Aids ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ປະຈໍາປີ 2022 ຍ້ອງຍໍບັນດາບໍລິສັດຢູໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລິເລີ່ມຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຜ່ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ HIV/Aids ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງກອນຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງານປົກປ້ອງພະນັກງານ ນັບແຕ່ປີ 2016 ລາງວັນອາຊຽນ ARROW ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 2 ປີ ແລະ ປີນີ້ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ບັນດາບໍລິສັດໃນລາວໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເດືອນສິງຫາ 2022 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຊີງລາງວັນຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຄັດຈ້ອນບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ແລະ ອີກ 2 ບໍລິສັດ ໂດຍລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຄັດເລືອກບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໃຫ້ເປັນບໍລິສັດຕາງໜ້າປະເທດລາວ ເຂົ້າຊີງລາງວັນນີ້ ເຊິ່ງເປັນການຮັບຮູ້ເຖິງແຜນລິເລີ່ມປະຕິບັດທີ່ດີຂອງບໍລິສັດ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ HIV ແລະ Aids ແນໃສ່ບັນດາພະນັກງານຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງບໍລິສັດໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ແຜນງານຂອງບໍລິສັດ ອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດ HIV ການປິ່ນປົວ ແລະ ການເບິ່ງແຍງຮັກສາ ຕໍ່ສູ້ກັບການລັງກຽດ ແລະ ການແບ່ງແຍກ ຂັບເຄື່ອນການໂຕ້ວາທີ ແລະ ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນດ້ານການແພດ ໃຫ້ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV,

ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ARROW ໃນນາມສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ຕົນຂໍຂອບໃຈລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກບໍລິສັດເຂົ້າຊີງລາງວັນນີ້ ແລະ ຂໍຂອບໃຈອົງການປະຊາຄົມທຸລະກິດອາຊຽນຕ້ານ HIV ແລະ Aids ໃນການຮັບຮູ້ເຖິງຜົນງານຂອງບໍລິສັດ ການໄດ້ຮັບລາງວັນດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງບໍລິສັດທີ່ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງ ການສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດ HIV ແລະ Aids ໃນເຂດດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ ຕົນຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຊົມເຊີຍພະນັກງານທຸກຄົນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະທີມງານແພດປະຈໍາສະໜາມ ສໍາລັບວິທີທີ່ພົ້ນເດັ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ງປ້ອງກັນພະນັກງານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງບໍລິສັດ.