ຊາວບ້ານອອກແຮງງານແປງທາງເອງ

ສູ້ໆ! ບໍ່ມີໃຜມາແປງທາງໃຫ້ ປະຊາຊົນເລີຍລະດົມອອກແຮງງານແປງທາງເອງ ໃນວັນທີ 18ຕຸລາ 2022 ນີ້, ອົງການປົກຄອງ ບ້ານຫີນແປ້ນ ແລະ ນາຍຄູ ໄດ້ນຳພາປະຊາຊົນອອກແຮງງານລວມແປງທາງລະຫວ່າງຊາຍແດນບ້ານ ພູວຽງ ຫາ ບ້ານພູຕິດເຜີ້ງ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫລວງພະບາງ.