ພໍ່ນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ເມື່ອເຫັນລູກຮັກຂອງຕົນຖືກລົດຈັກຕຳຕາຍ

ທີ່ເກີດ ເ ຫ ດ ຢູ່ປະເທດໄທ ພົບລົດຈັກຄັນໜຶ່ງຢູ່ຂ້າງທາງ ໂດຍມີ ທ້າວ ສຸພັດ ອາຍຸ 24 ປີ ເຈົ້າຂອງລົດຈັກ ນອນຮ້ອງ ໄ ຫ້ ກອດໄກ່ຕີທີ່ ເ ສ ຍ ຊີວິດຢູ່ຂ້າງທາງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ພ ະ ຍາຍາມສອບຖາມເລື່ອງລາວເຊິ່ງ ທ້າວ ສຸພັດ ກໍ່ເລົ່າທັງນ້ຳຕາວ່າ ໄກ່ຕີທີ່ ດັ ບ ຊື່ວ່າ ອົງບາກ

ເຊິ່ງຕົນຮັກຄື ລູ ກ ເນື່ອງຈາກມີຫຼວງພໍ່ມອບໃຫ້ມາລ້ຽງໃຫ້ເປັນໝູ່ ເວລາກິນ ກ ະ ກິນນຳກັນ ໄປໃສໄປນຳກັນແລະເປັນໄກ່ຕີທີ່ຊະນະທຸກເທື່ອ. ວັນທີ່ 16/11/2021 ຕົນໄດ້ພາ ອົງບາກ ໄປທີ່ແຄັມ ຄົ ນ ງານຂອງໝູ່ນຳ ແຕ່ຂະນະທີ່ ກ ຳ ລັງຂີ່ລົດຢູ່ນັ້ນ ອົງບາກ ໄດ້ຫຼຸດມື ແລະ ໂດດໄປກາງທາງແລ້ວ ຖື ກ ລົດຈັກອີກຄັນນຳຫຼັງມາຕຳຊ້ຳ

ອົງບາກ ນອນນິ່ງ ຕົນ ຊັ ອ ກ ແລະ ເ ສ ຍ ໃຈຫຼາຍເພາະສູນ ເ ສ ຍ ຂອງທີ່ຕົນຮັກປານ ລູ ກ ຊາຍໄປ ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ຕ້ອງເກ່ຍກ່ອມນານ 30 ນາທີ ຈົນກະທັງມີການປະສານງານຈາກ ຟາມໄກ່ຕີ ວ່າຈະມອບ ລູກໄກ່ຕີ ໂຕໃໝ່ມາໃຫ້ລ້ຽງ ທ້າວ ສຸພັດ ຈຶ່ງຍອມອອກຈາກຈຸດເກີດ ເ ຫ ດ ກັບບ່ອນພັກ