Meta ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງໃນປະເທດລາວຜ່ານແຄມເປນ #ສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບFacebook

ມື້ນີ້ Facebook ຈາກ Meta ເປີດໂຕແຄມເປນ #ສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບFacebook ເຊິ່ງໄດ້ ຮ່ ວ ມ ມືກັບສື່ມວນຊົນ ແລະນັກສ້າງເນື້ອຫາພາຍໃນປະເທດເພື່ອສົ່ງເສີມແລະໃຫ້ ກ ຳ ລັງໃຈວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງໃນປະເທດ ລວມເຖິງຜູ້ປະກອບການເພື່ອປົດລັອກການເຕີບໂຕທາງທຸລະກິດອອນລາຍຂອງພວກເຂົາ.

ເພື່ອສືບຕໍ່ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນຊ່ວງການ ລ ະ ບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແລະຜັກດັນເສດຖະກິດ ດິ ຈີຕອນຂອງປະເທດລາວ, Facebook ຈາກ Meta ໄດ້ເປີດໂຕແຄມເປນລ່າສຸດໃນລາວ ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຄວາມນິຍົມຂອງສື່ສັງ ຄົ ມ ອອນລາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໄດ້ຄ່ອຍໆກັບມາເປີດໂຕອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະໃນເວລາດຽວກັນ ກໍເປັນການເນັ້ນເຖິງເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງແອັບ Facebook ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ຄົ ນ ລາວ ສາມາດສ້າງຄວາມເຕີບໂຕທາງທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາໄດ້.

ທ່ານ ອານັນ ທີລັກ, Reseller Partner lead ປະ ຈຳ ພາກພື້ນອາຊີ – ປາຊີຟິກ ຂອງ Meta ໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງບໍລິ ສັ ດ ໃນການເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານ ດິ ຈີຕອນໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດແລະຊຸມ ຊົ ນ ຕ່າງໆໃນປະເທດລາວ ເນື່ອງຈາກເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9.

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການ ລ ະ ບາດຂອງ ພ ະ ຍາດໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ທຸກໆທຸລະກິດໃນທົ່ວໂລກ ແລະຫັນປ່ຽນທຸກຄົນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ດິ ຈີຕອນ ເພາະວ່າຫຼາຍໆທຸລະກິດກໍ ຈໍາ ເປັນຕ້ອງໄດ້ດິ້ນລົນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ. ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາ ກ ຳ ລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ ຈຳ ກັດຫຼາຍໆຢ່າງ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຖິງວິທີການໃໝ່ໆ ທີ່ສ້າງສັນ ເຊິ່ງທຸລະກິດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກລວມເຖິງປະເທດລາວ ຕ້ອງໄດ້ປັບປ່ຽນ ເພື່ອໄປສູ່ການດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່. ”

ໃນ ຈຳ ນວນຜູ້ໃຊ້ງານກວ່າ 3.3 ພັນລ້ານ ຄົ ນ ແລະອີກ 200 ລ້ານທຸລະກິດທົ່ວໂລກ ທີ່ນຳໃຊ້ຜະລິດ ຕ ະ ພັ ນ ແລະການບໍລິການຂອງ Meta ໃນທຸກເດືອນ ລວມເຖິງແອັບ Facebook, Meta ໄດ້ສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ນຳດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການຄົ້ນພົບຜະລິດ ຕ ະ ພັ ນ ຂອງທຸລະກິດແລະແບຣນຕ່າງໆ.

ອີງຕາມບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງບໍລິ ສັ ດ ຮ່ ວ ມ ກັບ Deloitte, ທ່ານ ທີລັກ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ ການຄ້າຂາຍໃນລະດັບຄົວເຮືອນແບບອອນລາຍ ແລະໝວດໝູ່ການຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ໄດ້ມີີການເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 20-30% ແລະຜົນ ກ ະ ທົບຈາກການຄ້າຂາຍອອນລາຍໃນຂົງເຂດ ຕ ະ ຫຼາດທີ່ ກ ຳ ລັງພັດທະນາແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ເມື່ອທຽບກັບ ຕ ະ ຫຼາດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ. ນອກນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: “ຜູ້ ຄົ ນ ເກືອບ 50% ໄດ້ຮູ້ວ່າ ການຊື້ຂາຍທາງອອນລາຍຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການ ລ ະ ບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ. ໂດຍລູກຄ້າໄດ້ມີການສົນທະນາເລື່ອງທຸລະກິດເທິງ Facebook ຫຼາຍກວ່າເມື່ອກ່ອນ. ແລະ ຄົ ນ ຫຼາຍກວ່າ 1.6 ພັນລ້ານ ຄົ ນ ທົ່ວໂລກໃນ Facebook ໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ພົບພໍ້ກັບ ລູ ກ ຄ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນຮ້ານ, ຫຼືໃນອອນລາຍ, ຫຼື ເທິງໂທລະສັບມື ຖື ຂອງພວກເຂົາ, ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າຜູ້ຊື້ຈະເຫັນ ທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາທາງອອນລາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.”

ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການລົງທຸນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Meta ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ ຄົ ນ ກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮັກ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາ ກ ຳ ລັງຜັນປ່ຽນໄປສູ່ອອນລາຍ ເຊິ່ງມີຂໍ້ ຈຳ ກັດໃນການສົນທະນາແບບເຊິ່ງໜ້າ, Meta ໄດ້ ສ້າງໃຫ້ມີການຄ້າຂາຍບົນອອນລາຍ ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍຟື້ນຟູພາກທຸລະກິດໃຫ້ສາມາດຢູ່ໄດ້ ແມ້ໃນຊ່ວງການ ລ ະ ບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ.

“ໂດຍກາຍ ຮ່ ວ ມ ມືກັບຄູ່ ຮ່ ວ ມ ງານຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍໃນການນຳສະເໜີແຄມເປນ #ສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບFacebook ໄປສູ່ຊຸມ ຊົ ນ ຕ່າງໆໃນປະເທດລາວ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານ ດິ ຈີຕອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານທຸລະກິດຂອງແອັບ Facebook ພ້ອມທັງເຄັດລັບໃນການຊ່ວຍແບຣນຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດບອກເລົ່າເຖິງເລື່ອງລາວຂອງພວກເຂົາ ແລະບັນລຸໃນສິ່ງທີ່ ລູ ກ ຄ້າເບິ່ງຫາ ຜ່ານການສົນທະນາທີ່ໜ້າດຶງ ດູ ດ ແລະມີຄວາມໝາຍ.”

ແຄມເປນ #ສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບFacebook ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ Meta ໄດ້ຮັບການ ຮ່ ວ ມ ມືຈາກ Httpool ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນ (Authorized Reseller) ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນການໃຊ້ Facebook ໃນປະເທດລາວ ເຊິ່ງຈະມາ ຮ່ ວ ມ ແບ່ງປັນຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບຄວາມນິຍົມ ແລະການເພິ່ມທັກສະດ້ານການ ຕ ະ ຫຼາດອອນລາຍ, ລວມເຖິງ InsideLaos ເຊິ່ງເປັນສື່ທ້ອງຖິ່ນໃນການເຜີຍແຜ່ແຄມເປນນີ້ ຮ່ ວ ມ ກັບ ລາຍການ ຮອບຮູ້ເລື່ອງ SME ເຊິ່ງເປັນລາຍການທີ່ເນັ້ນເລື່ອງຂອງ SME ໂດຍສະເພາະ ແລະຍັງມີເພຈ It’s Awesome ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນຳດ້ານການສະເໜີເນື້ອຫາດ້ານ IT.

ທ່ານ ວັນນະເລດ ພິມ ພ ະ ຈັນ, Country Lead – Httpool Laos, ໄດ້ແບ່ງປັນເຖິງ ເ ຫ ດ ຜົນວ່າເປັນຫຍັງ ຊຸມຊົນທຸລະກິດຂອງປະເທດລາວຄວນຮັບກະແສຄວາມນິຍົມໃນການເຮັດທຸລະກິດອອນລາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. “ຜູ້ ຄົ ນ ຫຼາຍພັນລ້ານ ຄົ ນ ໄດ້ຫັນເປັນ ດິ ຈີຕອນໃນທົ່ວໂລກ ແລະຊອກຫາຫົນທາງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸລະກິດຫຼືແບຣນທີ່ພວກເຂົາມັກ ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ການ ຄ້ າ ຂາຍຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໄດ້ເອງ. ການຄ້າຂາຍທາງສື່ສັງ ຄົ ມ ອອນລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງໂອກາດ ສ ຳ ລັບທຸກໆທຸລະກິດຢ່າງບໍ່ ຈຳ ກັດ. ໃນຖານະທີ່ຍັງເປັນຊ່ວງໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ສ ຳ ລັບປະເທດລາວ, ການ ລ ະ ບາດຂອງ ພ ະ ຍາດຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືໃນການເລັ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າສູ່ ດິ ຈີຕອນໃນໄລຍະຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ສະນັ້ນ, ທັກສະດ້ານ ດິ ຈີຕອນເພື່ອເຮັດທຸລະກິດຈຶ່ງເປັນກະແຈ ສ ຳ ຄັນສູ່ຄວາມ ສ ຳ ເລັດ.”

ທ່ານ ເກດສະດາ ກຸລະບຸດ, ເຈົ້າຂອງເພຈ It’s Awesome ກໍໄດ້ມີສ່ວນ ຮ່ ວ ມ ໃນແຄມເປນນີ້ ໃນຖານະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລ ຊີ ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສ້າງເນື້ອຫາດ້ານ ດິ ຈີຕອນ ແລະເຄັດລັບໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງ Facebook ໃນການດຶງ ດູ ດ ລູ ກ ຄ້າ. “ສິ່ງ ສ ຳ ຄັນແມ່ນການສຶກສາວິທີການໃຊ້ງານຂັ້ນພື້ນຖານຂອງເພຈ Facebook ແລະສຶກສາວ່າສິ່ງໃດເໝາະກັບຮ້ານຄ້າຂອງເຮົາທີ່ສຸດ, ພ ະ ຍາຍາມສຶກສາກຸ່ມ ລູ ກ ຄ້າແລະພຶດຕິ ກ ຳ ການໃຊ້ງານຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ ຄົ ນ ສ່ວຍຫຼາຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸລະກິດທາງໂທລະສັບ ມື ຖື. ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດອອກແບບຄອນເທັ້ນ ແລະຮູບແບບການສື່ສານກັບ ລູ ກ ຄ້າໃຫ້ໜ້າດຶງ ດູ ດ ແລະມີປະສິດຕິພາບ.”

ມາປົດລັອກການເຕີບໂຕທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານແລະຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບແຄມເປນ “ສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບ Facebook” ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ພ ະ ຈິກ ຫາ 16 ທັນວາ ດ້ວຍການ ຕິ ດ ຕາມເພຈ InsideLaos, It’s Awesome ແລະ ລາຍການຮອບຮູ້ເລື່ອງ SME ເທິງ Facebook ແລະຢ່າ ລື ມ ແຊຣເພຈ Facebook ຂອງທ່ານເພື່ອໂປໂໝດຜະລິດ ຕ ະ ພັ ນ ແລະການບໍລິການກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານຜ່ານ Hashtag #ສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບFacebook.