ຊາຍໜຸ່ມ ຖື ກ ແມ່ ຍີ ງ ຫາເງິນຫຼອກຈົນໝົດຕົວແລ້ວໜີໄປກັບ ຊູ້ ສຸດທ້າຍໄດ້ມາເກັບ ຂີ້ ເຫຍື້ອຂາຍ

ທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2021 ໄດ້ມີການລາຍງານວ່າ ໜຸ່ມເຢຍລະມັນ ຖື ກ ຍິ ງ ສາວຕວົະຈົນໝົດໂຕຕ້ອງເລາະເກັບກະຕຸກຂາຍເປັນເວລາ 8 ປີແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ ຖື ກ ສຳນັກຂ່າວສານຕ່າງປະເທດ ລາຍງານວ່າ: ຊາຍຊາວເຢຍລະມັນອາຍຸ 49 ປີ ຊື່ Kristoff ໄດ້ຫຼົງຮັກ ຍິ ງ ສາວ ຊາວຟີລິບປິນ ຈຶ່ງບິນໄກຈາກບ້ານເກີດຂອງຕົນເພື່ອຊອກຫາ ແມ່ ຍິ ງ ທີ່ຮັກ ຄົ ນ ນັ້ນ

ແຕ່ໃຜຈະຮູ້ວ່າຜູ້ ຍິ ງ ທີ່ຮັກນີ້ ຄວາມຈິງແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ຮັກລາວ ແຕ່ຫວັງຈະຫລອກ ລ ວ ງ ເອົາເງິນຈົນໝົດຕົວ ເຮັດໃຫ້ໜຸ່ມ ຊາວເຢຍລະມັນ ຄົ ນ ໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເກັບກະຕຸກຂາຍ ເພື່ອແລກກັບເງິນກັບຊີວິດທີ່ຕ້ອງຢູ່ລອດ ແບບນີ້ມາເປັນເວລາກວ່າ 8 ປີຢູ່ ຟີລິບປິນ, ຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວແຈ້ງວ່າ, ຊາຍ ເຢຍລະມັນ ຄົ ນ ນີ້ໄດ້ພົບກັບ ຍິ ງ ສາວ ຊາວຟີລິບປິນ ໃນອິນເຕີເນັດ.

ລາວໄດ້ຫຼົງຮັກ ແລະ ບິນໄປຫານາງຢູ່ “ເກາະເຊບູ”, ປະເທດຟີລິບປິນ. ແມ່ ຍິ ງ ຟີລິບປິນ ໄດ້ຕວົະໃຫ້ຊາຍໃຫ້ຊື້ເຄື່ອງຊື້ເພັດພອຍຊື້ຂອງທີ່ມີຄ່າໃຫ້ເຂົາ ຈົນຊາຍໜຸ່ມໝົດຕົວແລ້ວໜີຈາກໄປ ລາວບໍ່ມີເງິນຊື້ປີ້ຍົນ ກັບຄືນໄປ ເຢຍລະມັນ ພຽງແຕ່ເງິນຄ່າເຂົ້າກະບໍ່ມີ ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງຕ້ອງເກັບ ຂີ້ ເຫຍື້ອເພື່ອແລກປ່ຽນກັບອາຫານເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໃນແຕ່ລະ ມື້.