ລົດຂົນສົ່ງ ເ ບ ຍ ຕ ຳ ເສົາໄຟຟ້າປີ້ນກີ່ນ ເ ບ ຍ ຟຸ້ງກະຈາຍ ຄົ ນ ແຖວນັ້ນເມົາກີ່ນ ເ ບ ຍ ເລີຍ

ເອົາອີກແລ້ວ… ເກີດອຸ ປ ະ ຕິເຫດ ລົດບັນທຸກ ເ ບ ຍ ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ເສຍຫຼັກ ຕໍ ຳ ເສົາໄຟຟ້າແລ້ວປີ້ນປ່າງງ່າງ ໃນເວລາປະມານ 2ໂມງຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 18/11/2021 ໄດ້ເກີດອຸ ປ ະ ຕິເຫດລົດບັນທຸກເສຍຫຼັກ ຕໍ ຳ ເສົາໄຟຟ້າ ຢູ່ທີ່ ບ້ານຫລັກ10 ນະຄອນຫລວງ ພ ະ ບາງ.

ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດບ້ານໃກ້ຄຽງບໍ່ມີ ໄ ຟ ຟ້າໃຊ້ ປ ະ ຈຸບັນທາງ ພ ະ ນັກງານໄຟຟ້າ ກ ຳ ລັງທຳການສ້ອມແປງສ້ອມແປງ ແລະ ຄ າ ດ ວ່າຈະແກ້ໄຂ-ສ້ອມແປງ ໃຫ້ ສ ຳ ເລັດໃນຕອນແລງຂອງວັນນີ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຂໍໃຫ້ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາແດ່ເດີ້ ເພື່ອຄວາມປອດ ໄ ພ