ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອອອກໄປເຮັດວຽກເປັນສາ ເ ຫ ດ ຫຼັກຂອງການແຜ່ເຊື້ອ

ໜັ ກ ໜ່ວງ ມີຶ້ດຽວ ພົບຜູ້ ຕິ ດ ເຊີຶ້ອລາມ ທົ່ວ 18 ແຂວງຂອງສປປລາວ ໃນວັນທີ 17/11/2021 ດຣ ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ພ ະ ຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ ມື້ ນີ້ ພວກເຮົາກວດພົບຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອໃໝ່ ໃນ 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ, ໃນນັ້ນ 3 ແຂວງທີ່ມີລາຍງານ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອໃໝ່ເຖິງ 3 ຕົວ ເ ລ ກ (ຫຼັກຮ້ອຍ) ປະກອບມີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

ຖັດລົງມາ ຫຼວງ ພ ະ ບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ການ ຕິ ດ ເຊື້ອພາຍໃນ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ກໍ່ແມ່ນເກີດຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມ ແ ອ ອັດ ລວມທັງ ຢູ່ໃນງານສັງຄົມ, ສ ຳ ນັກງານ-ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕ ະ ຫຼອດຈົນໄປຮອດ ການ ຕິ ດ ເຊື້ອຢູ່ໃນສະມາ ຊິ ກ ຄອບຄົວ.