ເກັບຄ່າຜ່ານທາງຫຼາຍຈຸດແຕ່ຄ່າຜ່ານທາງຖືກລົງ

ທີ່ສປປລາວຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າວິເຄາະນຳກັນເດີ ເພື່ອນ ຖືວ່າເປັນການແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນນຳກັນ. ຈາກການໄປ-ມາຈິງ ມື້ນີ້ ວັນທີ 17/12/2021 ປາກເຊ-ດ່ານ ວັງເຕົ່າ ເມື່ອກ່ອນ ຂາໄປ ເສຍ20ພັນ ຂາກັບເສຍ20ພັນ ລວມ40ພັນ.ແຕ່ຕອນນີ້ ມີ3ຈຸດເກັບ ຈຸດລະ8ພັນ (ຂາໄປ3ຈຸດເປັນເງີນ24ພັນ ແລະຂາກັບ ກໍ່ເສຍອີກ 3ຈຸດ24ພັນ ລວມໄປກັບ ເປັນເງີນ48ພັນ).ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ລົດເກັ໋ງ ລົດກະບະ 4ລໍ້ ແມ່ນ 8,000₭ ຈາກຊ່ວງຫົວຂົວນ້ຳຂອງປາກເຊ ຫາ ດ່ານວັງເຕົ່າ ເມືອງໂພນທອງ. ເກັບຖືກລົງ ແຕ່ເກັບຫຼາຍຈຸດ40,000₭ < 48,000₭ ສະຫຼຸບ??.........