ຄໍາເຫັນຂອງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ

 

ຄໍາເຫັນຂອງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ພັ ນ ຄໍາ ວິພາວັນ “ກໍາຈັດປັດເປົ່າ ໃຈນ້ອຍຄັບແຄບ ອິ ດ ສາບັງບຽດ ຂີ້ ສຽວຢ້ານລື່ນຢ້ານເຫລືອ ຈະເບື້ອງຮັກແພງຊ່ວຍເຫລືອ ເກື້ອກຸນ ແຂ່ງຂັນພັດທະນາຄວາມດີ ເພື່ອຊາດບ້ານເມືອງ”ຄໍາເຫັນຂອງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ພັ ນ ຄໍາ ວິພາວັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ພົບ ປ ະ ລະຫວ່າງ ຄະນະລັດຖະບານ ກັບພາກທຸລະກິດ (16-17/12/2021)............