ແມ່ອາຍຸ15ປີລູກສາວກົກ12ປີລູກ5ຄົນພັດວ່າ

ທີ່ສປປລາວເດືອນທັນວາ2021 ຂໍອະນຸຍາດຫົວເດີ ແມ່ ຍີ ງ ຄົນນີ້ເພີ່ນບອກວ່າອາຍຸ 15 ປີ ລູກສາວກົກອາຍຸ 12 ປີ ລ າ ວ ວ່າບໍ່ມີຫຍັງຈັກຢ່າງ ເຮືອນກໍບໍ່ມີ ເຂົ້າກໍບໍມີ ໝໍ້ກໍບໍ່ມີ ເງິນກໍບໍ່ມີ ເລີຍຖາມວ່າເຮືອນໃຜຊະນິລ າ ວ ກໍ່ວ່າເຮືອນເຮົານີ້ແລະ ເຂົ້າໃຜຊະນິ ເຂົ້າເຮົານີ້ແລະ ແຕ່ໄປຂໍເຂົາ ແຕ່ນັບຖື ລ າ ວ ເປັນແມ່ທີ່ເກັ່ງ ລ້ຽງລູກມາຕັ້ງ 5 ຄົນຂໍໃຫ້ມີຄົນໃຈບຸນໄປຊ່ວຍເຫລືອເກື້ອກູນຄອບຄົວ ລ າ ວ ເດີ..........