ດ່ານບໍ່ເຕັນຮອດນາເຕີຍ​ລົດຂົນສົ່ງຕິດຈຳນວນຫຼາຍອາດໃຊ້ເວລາດົນນານ

ທີ່ສປປລາວບັນຫາລົດ ຕິ ດ ຍືດເຍື້ອມາເປັນເວລານານວັນທີ​15​ທັນວາ​2021 ​ຕິ ດ ແຕ່ດ່ານບໍ່ເຕັນຮອດນາເຕີຍ​ແລ້ວຖ້າທ່ານໃດມີແຜນຊິຂີ່ລົດໄຟໄປລົງບໍ່ເຕັນເພື່ອເດີນທາງຕໍ່ໄປແຂວງອື່ນແມ່ນບໍ່ແນະນຳໃຫ້ໄປເດີແນະນຳໃຫ້ລົງຢູ່ສະຖານີເມືອງໄຊດີກວ່າ

........