ບໍລິຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ແມ່ແຟນສຸດທ້າຍຖືກແຟນຖີ້ມໄປມີແຟນໃໝ່

ໜຸ່ມສຸດຊ້ຳ ບໍລິຈາກໄຕ(ໝາກໄຂ່ຫຼັງ)ໃຫ້ແມ່ແຟນ ກັບໄຮ້ຄ່າ ຖືກແຟນຖິ້ມໄປແຕ່ງງານໃໝ່ ຫຼັງຜ່າ ຕັ ດ ບໍ່ເຖິງເດືອນຕໍ່ມາ ໂດຍເຂົາເຜີຍວ່າຂ້ອຍສະບາຍດີບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງ ຜູ້ໃຊ້ ຕິກຕ໊ອກ ຊື່ວ່າ ອຸດຊີເອລ ມາເນສ ຈາກ ລັດບາຮາຄາລິບຟໍເນຍ ປ ະ ເທດແມັກຊີໂກ ແບ່ງ ປ ະ ສົບການກ່ຽວກັບຄວາມຮັກອັນແສນເສົ້າໃນ ຕິກຕ໊ອກ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄວຣັສ ໂດຍອ້າງວ່າແຟນສາວຖິ້ມເຂົາຢ່າງ ໂ ຫ ດ ຮ້ າ ຍ ພາຍໃນເວລາບໍ່ເຖິງໜຶ່ງເດືອນ ຫຼັງຈາກເຂົາບໍລິຈາກໄຕໜຶ່ງຂ້າງໃຫ້ກັບແມ່ຂອງແຟນສາວ ກ່ອນຈະສຸດຊ້ຳ ແຟນສາວເຂົ້າວິວາກັບຊາຍຄົນໃໝ່ແບບສາຍຟ້າແລບ,

ອຸດຊີເອລ ອ້າງວ່າເຂົາອ້າງວ່າເຂົາເລືອກທີ່ຈະດັອບຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາດ ເຊິ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ເພື່ອທີ່ເຂົາຈະໄດ້ໃກ້ສິດກັບແຟນສາວຂອງເຂົາຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ການກະທຳທີ່ເສຍສະຫຼະດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຮັກສາຄວາມ ສ ຳ ພັ ນ ຂອງໜຸ່ມ ອຸດຊີເອລ ໄວ້ໄດ້ ເຂົາກ່າວວ່າ ຂ້ອຍບໍໍລິຈາກໄຕໃຫ້ແມ່ຂອງລາວ ແຕ່ລາວຖິ້ມຂ້ອຍໄປແຕ່ງງານໃນອີກໜຶ່ງເດືອນຕໍ່ມາ, ນອກຈາກນີ້ ອຸດຊີເອລ ຍັງຕອບກັບຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວີດີໂອທີ່ເປັນໄວຣັສຂອງເຂົາ ຂອບໃຈທີ່ເປັນຫ່ວງ ຕົນສະບາຍດີແຂງແຮງ ເຖິງວ່າຈະມີໄຕພຽງຂ້າງດຽວ ແຕ່ກໍ່ຜ່ານພົ້ນຄວາມອົກ ຫັ ກ ເ ສົ້ າ ແລະເສຍໃຈໄປແລ້ວ ແຖມຍັງເວົ້າເຖິງຄວາມ ສ ຳ ພັ ນ ປັດຈຸບັນຂອງເຂົາກັບແຟນເກົ່າ,

ໂດຍຢືນຢັນວ່າຕົນເອງແລະແຟນເກົ່າຢູ່ໃນຄວາມ ສ ຳ ພັ ນ ທີ່ດີ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຂຸ່ນເຄືອງໃດໆ ເຖິງຈະແຍກທາງກັນ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ສົນຫຍັງລາວແລ້ວ ເຮົາບໍ່ແມ່ນໝູ່ເພື່ອນກັນ ແຕ່ເຮົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ ຊັ ງ ກັນ ຂ້ອຍພຽງແຕ່ຢາກລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານ ຕິກຕ໊ອກ ເຊິ່ງບໍ່ຄິດວ່າເລື່ອງມັນຈະບານປາຍຂະໜາດນີ້, ມີຊາວເນັດບາງຄົນ ເ ຕື ອ ນ ເຖິງຄວາມໄວ້ໃຈຄົນງ່າຍຂອງ ອຸດຊີເອລ ພ້ອມຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຂົາ ຢ່ າ ເຮັດ ຜິ ດ ພາດແບບເກົ່າອີກ ແຕ່ເຂົາເວົ້າ ຕິ ດ ຕ ະ ຫຼົກວ່າ ຕອນນີ້ເຂົາບໍ່ມີອະໄວຍະວະທີ່ຈະບໍລິຈາກແລ້ວ ຄົນເຮົາມີໄຕພຽງສອງຂ້າງ ຖ້າຂ້ອຍໃຫ້ໄຕໄປແລ້ວຂ້າງໜຶ່ງ ຜົມກໍ່ເຫຼືອໄຕໃຫ້ອີກຂ້າງເທົ່ານັ້ນ