ທອດຂີ້ເຂັບກີນແກ້ຊວຍຊື້ເລກບໍ່ຖືກ

ຂອງແທ້ເດີ້ ຊາຍໜຸ່ມຄົນນີ້ເຫຼືອໃຈທີ່ຊື້ເລກບໍ່ຖືກເລກພັດມາອອກຂີ້ເຂັບພໍດີຈັບຂີ້ເຂັບໄດ້ເລີຍທອດກີນຊະເລີຍອາວະສານອາຫານທ່ຽງຂອງຫຼາຍໆຄົນຮາຮາຮາ, ວັນທີ 18/2/2022 ທີ່ສປປລາວ