ເມື່ອທ່ານໄດ້ສັກວັກຊິນຄົບ 2 ໂດສທ່ານຈະໄດ້ກາຈ້ຳສີແດງ

ເມື່ອທ່ານໄດ້ສັກວັກຊິນຄົບ 2 ໂດສທ່ານຈະໄດ້ກາຈ້ຳສີແດງຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊິນຄົບຕາມຈຳນວນແລ້ວ ແລ້ວທ່ານໝໍກໍ່ຈະຈ້ຳກາໃຫ້ ເພື່ອໃຊ້ໃນການບໍລິການຕ່າງໆຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນໄປສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ເດີ້ (ບັດຂຽວສັກວັກຊິນຊ່ອງຫວ່າງສີ່ຫຼຽມສີຂາວໃຊ້ໄວ້ຈຳ້ກາເທົ່ານັ້ນ)

Facebook Comments Box

Similar Posts