ເດັກນ້ອຍຫລົງທາງມາຕ້ອງການມີພໍ່

ວັນທີ 18/05/2021 ແຈ້ງດ່ວນນນສະບາຍດີມື້ນີ້ເວລາ 21:00 ກາງຄືນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂດ ຜາໂຄມ ໄດ້ອອກກວດແລະພົບເຫັນເດັກນ້ອຍຫລົງທາງມາຖ້າຫາກລູກໃຜແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ຈຸດ ຜາໂຄມ ເມືອງຫລວງພະບາງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ຊ່ວຍແຊຮເດີໃຜພົບເຫັນແມ່ນແຈ້ງເບີຕາມລຸ່ມນີ້ 56743578