ທີມແພດຢູ່ສູນຫ້ວຍຫົງປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດຫາຍດີ

ຂໍສຽງ ຕົບມືຊົມເຊີຍ ທີມແພດ ຢູ່ສູນຫ້ວຍຫົງ ນວຈ ສໍາເລັດພາລະກິດ ປິ່ນປົວ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຫາຍດີ ແລະ ໄດ້ກັບເຮືອນໝົດແລ້ວ ໃນວັນທີ 18/5/2021 ແຕ່ທີມແພດ ສູນຫ້ວຍຫົງ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຢູ່ ກັກຕົນເອງຕື່ມ ອີກ 14 ມື້ ຈົນໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີເຊື້ອ ຈຶ່ງສາມາດກັບຄືນໄປຫາຄອບຄົວ ແລະ ຄົນທີ່ຮັກ

Facebook Comments Box

Similar Posts