ປິດບ້ານຈອມມະນີເປັນເຂດສີແດງ

ວັນທີ 19/5/2021 ປິດ ບ້ານຈອມມະນີ ນວຈ ແຕ່ ຮ່ອມ5- ຮ່ອມ8 ຄົນນອກບໍໃຫ້ເຂົ້າຄົນໃນບໍໃຫ້ອອກ ເປັນເຂດສີແດງ ໃຜຈະໄປ ຕະຫລາດໂພນສະຫວາງ ໃຫ້ເວ້ນໄປທາງອື່ນເດີ, ຈາກເຫດການທີ່ ບ້ານຈອມມະນີ ມີເຮືອນຫຼັງໜື່ງ ເຂົາວ່າຕິດໂຄວິດໝົດເຮືອນ

Facebook Comments Box

Similar Posts