ອົດສະຕຣາລີແລະລາວເຫັນດີມອບຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19

ຂໍຂອບໃຈແທນພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວຫຼາຍໆເດີ້ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ລາວ ເຫັນດີມອບ-ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ມື້ນີ້, ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈຳນວນ 15,2 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສັກວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ທີ່ ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ຈະສະໜອງວັກແຊັງ ປະມານ 1 ລ້ານ ໂດສ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອກິດຈະກຳສຳຄັນອື່ນໆອີກ ເປັນຕົ້ນ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແພດໝໍ ໃນວຽກງານການບໍລິຫານການສັກວັກແຊັງທີ່ປອດໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກ ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອົດສະຕຣາລີ.

ການປະກອບສ່ວນໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ລັດຖະບານລາວ ສາມາດເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ຈະໄດ້ສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນທີ່ປອດໄພ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດລາວ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບທາງດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆ, ແຕ່ວ່າການສັກວັກແຊັງທີ່ທົ່ວເຖິງ ຍັງມີຄວາມສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດໃນອະນາຄົດ ແລະ ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. ທ່ານ ໂພລ ແຄລີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ:

“ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ເພື່ອນບ້ານຂອງ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນລາວໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ການຮັບປະກັນປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບວັກແຊັງທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແມ່ນບຸລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນຂອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ. ພວກເຮົາ ຮັບຮູ້ວ່າ ທຸກຄົນຈະປອດໄພ ເມື່ອແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບວັກແຊັງ. ການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຈະສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼາຍແສນຄົນ ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ.”

“ອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ດີ ແລະ ມີສາຍພົວພັນອັນຍາວນານກັບປະເທດລາວ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 69 ປີຜ່ານມາ. ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມທາງດ້ານວັກແຊັງໃນຄັ້ງນີ້. ການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສັກວັກແຊັງທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດລາວ ສືບຕໍ່ຟື້ນຕົວຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19”

ກ່າວໂດຍ ພະນະທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຊື້ວັກແຊັງ, ທຶນດັ່ງກ່າວຍັງຈະຊ່ວຍໃນການແຈກຢາຍ ແລະ ບໍລິຫານການສັກວັກແຊັງ ເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນລາວສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ການສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19. ການຊ່ວຍເຫຼືອຢາວັກແຊັງຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ໃນຄັ້ງນີ້

ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ ຈໍານວນ 4,8 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ປັດຈຸບັນ. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນທຶນຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າໃນ ໂຄງການ ໂຄແວັກສ (COVAX), ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມການຄອບຄຸມການສັກວັກແຊັງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວຫຼາຍກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

Facebook Comments Box

Similar Posts