ວັກຊິນ SinoPharm ສັກໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸແລະຜູ້ມີພະຍາດຊ້ຳເຮື້ອໄດ້ແລ້ວ

ຂ່າວດີ ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ ລາຍງານໃນວັນເສົາ ທີ 19.06.2021 ນີ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ເປັນໂອກາດດີແກ່ສັງຄົມ ວັກຊິນ SinoPharm ແມ່ນໄດ້ຖືກຄົ້ນຄ້ວາຈາກ ສປຈີນ ໄດ້ສັກໃຫ້ຜູ້ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ,ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ມີພະຍາດຊ້ຳເຮື້ອມາແລ້ວ ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງແລະຜິດປົກກະຕິຫຍັງ,ສະນັ້ນອົງການອະນາໄມໂລກແລະກະຊວງສາທາລະນາສຸກ ຈຶ່ງເຫັນດີໃຫ້ຜູ້ມີອາຍຸ 18 ຂຶ້ນໄປ,ຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີ ຂຶ້ນໄປແລະ ມີພະຍາດຊ້ຳເຮື້ອສາມາດເຂົ້າຮັບສັກຢາວັກຊິນຊະນິດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນຮຽກຮ້ອງມາຍັງປະຊາຊົນຈົ່ງຮິບຮ້ອນຕື່ນຕົວເຂົ້າຫາການບໍລິການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ຕາມສະຖານທີທີ່ກຳນົດໄວ້,ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາຄົບ 2 ເຂັມເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສາມາດມີພູມຄຸມກັນໄດ້ຖ້າທ່ານມີ ພູມຄຸ້ມກັນທາງແພດໝໍກໍມີຄວາມອຸ່ນໃຈແລະທ່ານຈະມີຄວາມປອດໄພຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19. ຖ້າຫາກບ່ອນໃດຈຸດໃດການບໍລິການໃຫ້ວັກຊິນມີຄົນແອອັດແລະສັບສົນຫຼາຍໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງສາກ່ອນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຖ້າບໍ່ຈຳເປັນບໍ່ຄວນອອກຈາກບ້ານເຮືອນ,ຖ້າອອກຈາກບ້ານເຮືອນຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ19ຢ່າງເຂັ້ມງວດ,ໃສ່ຜ້າປິດປາກດັງ,ໃຊ້ເຈວລ້າງມື,ລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳສະອາດແລະຮັກສາໄລະຫ່າງ 1-2 ແມັດຂຶ້ນໄປ