ຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ສືບຕໍ່ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ 14 ວັນ

ເພຈຂອງ “ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້” ໄດ້ໂພສວ່າ “ອີງຕາມເເຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 671/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 19 ເດືອນ 6 ປີ 2021 . ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໄປຕື່ມອີກຈົນຮອດວັນທີ 4/07/2021 ເນື່ອງຈາກຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການຮັບຜູ້ໂດຍສານ. ຫວັງຢ່າງຍີ່ງວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ເປີດຮັບໃຊ້ບໍລິການທຸກໆທ່ານໃນໄວໄວນີ້ ຂໍຂອບໃຈ”