ຟ້ອນປະຊົດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊິນໄປ 4 ມື້ລຽນຕິດ

ວັນທີ 17/6/2021 ທີ່ ໄອເຕັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນາງໄປ 4 ມື້ລຽນບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊິນມື້ທີ່ 4 ນາງກໍ່ເລີຍຟ້ອນປະຊົດແບບນີ້ກ່ອນ ແຕ່ຈົ່ງຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ໄປສັກວັກຊີນ 4 ມື້ລຽນຕິດບໍ່ໄດ້ສັກ ມື້ທີ່ 4 ເລີຍກາຍເປັນແບບນີ້ບາດນີ້