ແຂວງຈຳປາສັກເພີ່ມມາດຕະການແລ້ວກ່ອນຈະລຸກລາມ

ແຈ້ງການດ່ວນຈາກແຂວງຈຳປາສັກເພີ່ມມາດຕະການແລ້ວກ່ອນຈະລຸກລາມ