ຜົນ ຂ້ າງ ຄຽງຈາກການສັກ ວັ ກຊີນແມ່ນເຮັດໃ ຫ້ ນົ ມ ໃ ຫ ຍ່ຂື້ນ

ວັນທີ 15/7/2021 ເປັນທີ່ຮືຮາໃນໂລກອ ອນໄລນ ເມື່ອສາວອາຍຸ 17 ປີ ຢູ່ເມືອງອອ ສໂລ ປະເທດນໍເ ວ ໄດ້ໂພສວິດີໂອລົງ Ti kT ok ເປັນວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຫາຊື້ເສື້ ອຊ້ອນ ເນື່ອງຈາກຕົນເອງມີຂະໜາດໜ້າ ເ ອິ ກ ທີ່ໃ ຫ ຍ່ ຂຶ້ນ ເຊິ່ງລາວໄດ້ບອກວ່າເປັນຍ້ອນຜົນຂ້າງຄຽງຂອງ ວັ ກ ຊີນ Pf iz er.

ສະຖານີໂທລະພາບ N R K ເຊິ່ງເປັນສະຖານີໃນທ້ອງຖິ່ນ ລາຍງານວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ສາວນ້ອຍ 17 ປີຄົນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຜູ້ຍິງຄົນອື່ນໆອີກຈຳນວນຫຼາຍທີ່ພົບກັບ ຜົ ນ ຂ້ າ ງ ຄຽງແບບດຽວກັນ ຫຼັງສັກວັນຊີນ Pf iz er ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍມີນັກວິຊາກາ ນອອກມາສັນນິຖານວ່າ ມັນອາດຈະເປັນຜົນ ຂ້ າ ງ ຄຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕ່ ອ ມ ນ້ຳເຫຼືອ ງ ບ ວ ມ ເຊິ່ງບໍ່ນັບວ່າເປັນເລື່ອງ ຜິ ດ ປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກວັກຊີນນີ້ຈະນຳສານຕົວໜຶ່ງທີ່ຄ້າຍກັບຈຸລິນຊີສ້າງໂ ຣ ກເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງພູມ ຕ້ າ ນ ທານ.​

ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຜົນ ຂ້ າ ງ ຄຽງໃນລັກສະນະນີ້ ນັກວິຊາການໄດ້ແນະນຳວ່າ ໃຫ້ລໍຖ້າເບິ່ງອາການອີກ 4 ອາທິດກ່ອນ ຖ້າມີອັນໃດ ຜິ ດ ແ ປ ກໄປຈາກນີ້ຈຶ່ງເຂົ້າກວດແມມໂມແກຣມ. ອາການໜ້າ ເ ອິ ກ ໃ ຫ ຍ່ ຂຶ້ນນີ້ ບໍ່ໄດ້ເກີດສະເພາະກັບ Pf iz er ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງພົບລາຍງານວ່າເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ທີ່ສັກ ວັ ກ ຊີນ Mod er na ເຂັມທຳອິດເຖິງ 11 % ເລີຍ. ງານນີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າເລີຍວ່າສາວໆ ຈະເປັນກັງວົນ ຫຼື ດີໃຈແທນດີ.