ໄຂ່ໄກ່ໄຂ່ເປັດມີລາຄາແພງຂື້ນກວ່າເກົ່າ

ວັນທີ 19/7/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ

ເພາະປັດໃຈການຜະລິດໄຂ່ ຢູ່ປະເທດລາວແມ່ນ ນໍາເຂົ້າໝົດ 1. ລູກໄກ່, 2. ຫົວອາຫານໄກ່່.

ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫານີ້, ເຮົາຄວນຫາວິຊາການ ມາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອ 1. ຜະລິດຫົວອາຫານໄກ່ເອງ, ງົດການນໍາເຂົ້າ. 2. ຜະລິດລູກໄກ່ ຫຼື ແນວພັນເອງ.

ເພາະການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ທີ່ອາໄສ ວັດຖຸດິບຈາກປະເທດອື່ນ ແມ່ນຍັງຈະສ່ຽງ ເພາະເງິນຕາເໜັງຕີງ.