ລະວັງເຂົ້າໜົມ ປ ອ ມ ລ ະ ບ າ ດ ເດັກນນ້ອຍກີນແລ້ວເຖີງ ຕ າ ຍ ໄດ້

ວັນທີ 18/7/2021 ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈາກໂພສຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ Tar Phomvilay ໄດ້ໂພສວ່າ: ຂໍເລົ່າທູກຄົນໃຜມີລູກບອກລູກໃຜມີຫຼານບອກຫຼານເດີຂະໜົມແບບນີ້ ຫ້ າ ມ ກີນເດັດຂາດຂະໜົມ ປ ອ ມ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖາມບໍ່ຜ່ານ ອ ຢ

ມື້ວານນີິ້ນ້ອງຊາຍໄດ້ໄປຊື້ຂະໜົມແບບນີິມາຮອດແກະແລ້ວຫລີ້ນກັບຫມູ່ 2-3 ຄົນເລີຍພາກັນຊີມ. ຫລັງຈາກນັ້ນໄດ້ເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງເຕີບຈົນຄ້າຍໆແລງເລີ້ມອອກອາການ

ມັນຈະເປັນປວດຮາກ ຖອກທ້ອງ ເຈັບຫົວ ວີນຫົວ ລ່ອຍໝົດຕົນໂຕ ຈົນຮອດມຶ້ນີ້ເປັນເວລາມຶ້ເຄີ່ງຍັງບໍ່ມີອາກາດດີຂື້ນເລີຍ ເຕືອນທູກຄົນ ຫ້ າ ມ ເລີຍເຫັນຂະໜົມແບບນິິໃຫ້ມິສະຕິເດີລູກໆຫຼານໆ