ທາມລາຍ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ 264 ຄົນ ທີ່ໂຮງງານ ອານປີລາວ

ທາມລາຍ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ 18/9/2021 ມີ 264 ຄົນ ເຊີ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

– ກຸ່ມໂຮງງານ ອານປີລາວ (ເກັບຕົວຢ່າງໃນໂຮງງານ) ພົບເຊື້ອ 247 ຄົນ ແມ່ນເຮັດວຽຢູ່ໂຮງງານ ຕັ ດ ຍິ ບ ອັນປີລາວ ບ້ານຫນອງທາເຫນືອ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ມີປະຫວັດພົວພັນກັບຊ່າງຈັກຊ່າງໄຟ (ຄົນ ໄ ທ) ຈາກໂຮງງານ ອິນເຕີເນດແຟຊັນ (ທີ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ) ເຊິ່ງໄດ້ໄປແປງຈັກໃຫ້

– ໂຄງການສຶກສາ LACOVISs: ມີ 3 ຄົນ, 1 ຄົນ ຈາກບ້ານ ຫນອງຈັນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫລວດ
2 ຄົນ ແມ່ນ ຈາກ ບ້ານ ຫນອງທາເຫນືອ (ພໍ່ ແລະ ລູກ ສາວ), ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

* ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງຈາກບືງຂະຫຍອງ ພົບ ເ ຊື້ ອ 12 ຄົນ:

– ບ້ານ ດ່ານຊ້າງ, ເມືອງ ໄຊທານີ 1 ຄົນ

– ບ້ານ ຫົວຂ້ວ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ 2 ຄົນ (ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ເອກະຊົນ ຊີເຄແອວ)

– ບ້ານ ສະພັງເມິກ, ເມືອງ ໄຊທານີ 1 ຄົນ

– ບ້ານ ຫນອງທາເຫນືອ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ 3 ຄົນ (ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານ , ອານປີລາວ 1 ຄົນ ແລະ ຄ້ າ ຂາຍຫນ້າໂຮງງານ)

– ບ້ານ ສີເກີດ, ເມືອງນາຊາຍທອງ 3 ຄົນ (1 ຄົນ ກຸ່ມເມືອງໄຊທານີ 2 ຄົນ ຈາກໂຮງຫມໍມະໂຫ ສົ ດ 1 ຄົນ ຈາກ ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ໂຮງງານ ອານປີລາວ (ເກັບຕົວຢ່າງຈາກ ໂຮງຫມໍມະໂຫ ສົ ດ)

Facebook Comments Box

Similar Posts