ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປິ ດ ການເຂົ້າອອກແລ້ວ Lock Down

ດ່ວນທີ່ສຸດ ນະຄອນຫຼວງປິດການເຂົ້າອອກບາງເມືອງບາງເຂດ

– ປິດການເດີນເຂົ້າ-ອອກທາງພາຍໃນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແລະ ເມືອງໄຊເຊດຖາ (Lock Down)

– ປິດການເດີນເຂົ້າ-ອອກທາງພາຍໃນ (ບາງສ່ວນ)

– ເມືອງໄຊທານີ ແຕ່ຂົວທ່າງອນເຂົ້າມາ

– ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ປິດແຕ່ສວນວັດທະນະທຳຊຽງຄວນເຂົ້າມາ

– ເມືອງນາຊາຍທອງ ປິດແຕ່ບ້ານສີເກີດເຂົ້າມາ

* ຍົກລະດັບມາດຕະການຂັ້ນສູງສຸດ 3,000,000 ກີບ/ຄົນ/ຄັ້ງ ແລະ 10 ລ້ານກີບ/ນິຕິບຸກຄົນ/ຄັ້ງ * ພ້ອມທັງດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ * ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າເສຍຫາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ