ລາຍລະອຽດຂອງການ “ລ໋ອກດາວ” ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດ່ວນ ຫ້ອ ງ ວ່ າ ກ າ ນ ສຳ ນັກງານນາ ຍົ ກ ລັ ດ ຖະມົນຕິ , ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການຊີ້ນໍາ ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍັງ ທ່ານຊາບ ດັ່ງນີ້:

ມອບໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ໂ ຄ ວິ ດ ຂັ້ນສູນກາງ ສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮີບຮ້ອນດໍາເນີນການຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບການ ລ ະ ບ າ ດ ດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ ເລັ່ງຊອກຫາ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລະ ຜູ້ສໍາຜັດ ໃກ້ຊິດ ; ເພີ່ມຈຸດກວດຫາ ເ ຊື້ ອ, ຈຸດໃຫ້ວັກຊີນ,

ຫນ່ວຍກວດຫາ ເ ຊື່ ອ ແລະ ໃຫ້ວັກຊີນເຄື່ອນທີ່; ກຽມ ແລະ ປັບປຸງ ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ ເພື່ອຮອງຮັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລະ ຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ອື່ນໆ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໃຫ້ສືບສວນຫາແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ສາເຫດຂອງການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລະ ແ ຜ່ ເຊື້ ອ ໃນໂຮງງານ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊອບຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ຜູ້ປະກອບການ ກໍ່ຄື ບຸກຄົນທີ່ພາ ໃຫ້ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກ. “

1. ເຫັນດີອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດມາດຕະການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ຄວບ ຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 00:00 ໂມງ ຂອງວັນ ທີ 19 ກັນຍາ ເຖິງເວລາ 24:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2011 ຕາມການສະເຫນີຂອງນະຄອນຫລວງ.

ເລື່ອງ: ຂໍ ປິ ດ ການເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ (ລ໋ອກດາວ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ວັນທີ 19-30 ກັນຍາ 2021. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານຊາບ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນໍາ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຕເລກການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ກະຈາຍໄປຫຼາຍບ້ານ ຫຼາຍເມືອງ ໂດຍສະເພາະໃນ ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2021 ມີຈໍານວນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ເຖິງ 265 ກໍລະນີ, ໃນນັ້ນຫຼາຍກວ່າ 90% ແມ່ນກຳມະກອນຈາກ ໂຮງງານຕັດຫຍິບອານປີລາວ ຢູ່ບ້ານໜອງທາເໜືອ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະເກີດມີການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ໃຫຍ່ ໃນຮອບໃໝ່ ແລະ ຈະຄວບຄຸມໄດ້ຍາກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

2. ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດ C O V I D – 1 9 ແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ອອກເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ກະຈາຍໄປທົ່ວພື້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະນັ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈຶ່ງຂໍສະເໜີປິດການເດີນທາງພາຍໃນ ແລະ ເຂົ້າ-ອອກ (Lock Down) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 00:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 19 ກັນຍາ ເຖິງເວລາ 24:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ຄື:

2.1. ປິດການເດີນທາງພາຍໃນ ແລະ ເຂົ້າ-ອອກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະເພາະເຂດ 4 ເມືອງໃນ ຄື: ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງ ສີໂຄຕຕະບອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ບາງສ່ວນຂອງ 3 ເມືອງນອກ ຄື: ເມືອງໄຊທານີ (ປີດ ແຕ່ຂົວທ່າງ່ອນເຂົ້າມາ),

ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ (ປິດ ແຕ່ສວນວັດທະນະທໍາຊຽງຄວນເຂົ້າມາ), ເມືອງນາຊາຍທອງ (ປີດ ແຕ່ບ້ານສີເກີດເຂົ້າມາ), ຍົກເວັ້ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

2.2. ປິດບັນດາໂຮງງານ, ຍົກເວັ້ນໂຮງງານທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

2.3. ນຳໃຊ້ໂຮງຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນສູນຈຳກັດບໍລິເວນ ຂອງຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ (C2).

2.4. ຍົກລະດັບມາດຕະການປັບໄໝຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດ ຄື: 3.000.000 ກີບ/ຄົນ/ຄັ້ງ ແລະ 10.000.000 ກີບ/ນິຕິບຸກຄົນ/ຄັ້ງ, ພ້ອມທັງ ດຳເນີນຄະດີຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແລະ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າ ເ ສ ຍ ຫ າ ຍ ຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

2.5. ກະກຽມ ແລະ ປັບປຸງສູນປິ່ນປົວ ໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໄດ້ໃນລະດັບ 1.000 ຕຽງ.

2.6. ເພີ່ມຈຸດກວດຫາ ເ ຊື້ ອ, ຈຸດໃຫ້ວັກຊີນ, ໜ່ວຍກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ແລະ ໃຫ້ ວັ ກ ຊີ ນ ເຄື່ອນທີ່.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທ່ານ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.

Facebook Comments Box

Similar Posts