ເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນຮັບເງິນ ໃ ຕ້ ໂ ຕ ະ ຂອງພວກ ຕັ ດ ໄມ້ ເ ຖື່ ອ ນ

ຜ່ານມາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອອກມະຕິ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນການ ຕັ ດ ໄມ້ໃນທົ່ວປະເທດ. ແຕ່ເຫັນວ່າ ບັນຫາການ ລັ ກ ລອບ ຕັ ດ ໄມ້ໃນລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຕາມລຽບຊາຍແດນ, ເຂດຮ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼື ເຂດປ່າສະຫວງນແຫ່ງຊາດ ຍ້ອນຍັງມີພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເມີນ ເ ສີ ຍ ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່. ທ່ານ ຄໍາພັນ ພົມມະທັດ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ( 2016-2020 ),

ໄດ້ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້; ສາມາດພົບເຫັນການລະ ເ ມີ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ເປັນຕົ້ນຢູ່ຕາມລຽບຊາຍແດນ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກມີການ ລັ ກ ລອບ ຕັ ດ ໄມ້, ລັ ກ ສົ່ງໄມ້ເຂົ້າໂຮງງານ ແລະ ສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ້ໄປຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝ າ ຍ ໂດຍພົວພັນນຳພະນັກງານລັດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນ ທັງໝົດ 1.119 ຄົນ; ໃນນີ້ມີ, ພະນັກງານລັດ 127 ຄົນ, ຜູ້ປະກອບການ 246 ຄົນ, ປະຊາຊົນ 746 ຄົນ; ຢຶດໄມ້ໄດ້ 11.351,75 ແມັດກ້ອນ ແລະ 33,17 ໂຕນ, ສາມາດປັບ ໃໝໄດ້ 22,29 ຕື້ກີບ;

ພົບເຫັນໄມ້ ຈໍານວນ 121.120,861 ແມັດກ້ອນ, ເງິນຄ້າງພັນທະ ແລະ ຄ່າຊື້ໄມ້ນໍາລັດ ມູນຄ່າ 66,57 ຕື້ກີບ ແລະ 4,87 ລ້ານໂດລາ. ບັນຫາການ ລັ ກ ລອບຕັດໄມ້ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຊື້-ຂາຍໄມ້ແບບ ຜິ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແມ່ນ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນຫານີ້ໄລຍະຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບັນດາແຂວງ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເມື່ອພົບເຫັນກໍໄດ້ມີການດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ຢຶດຂອງກາງ, ລົງໂທດ ແລະ ປັບໃໝຜູ້ກະທໍາ ຜິ ດ ຕ່າງໆມາແລ້ວຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ. ປັດຈຸບັນ, ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢູ່ປະເທດເຮົາ ແມ່ນມີສອງພາກສ່ວນຮັບ ຜິ ດ ຊອບ ຮ່ວມກັນຄື:

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ຈາກການເຮັດໜ້າທີ່ຕົວຈິງແລ້ວ ເຫັນວ່າ ການຄຸ້ມຄອງບາງຂອດຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເກີດມີຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມີການສວຍໂອກາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈໍານວນໜຶ່ງ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮູ້ເຫັນເປັນໃຈໃນການ ລັ ກ ລອບຕັດໄມ້ ແລະ ການກວດກາກໍຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ ຈຶ່ງມີສະພາບການ ລັ ກ ລອບຕັດໄມ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ. ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ ລັ ກ ຂຶ້ນໄປ ລັ ກ ລອບ ຕັ ດ ໄມ້ຢູ່ເຂດພູພະນັງປ່າສະຫງວນເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍອມຮັບຕໍ່ນັກຂ່າວໜັງສືພິມ ປກສ ວ່າ:

ການທີ່ ລັ ກ ລອບຂຶ້ນໄປຕັດໄມ້ຍ້ອນມີພໍ່ຄ້າຄົນກາງມາຮັບຊື້ໄມ້ເຖິງບ້ານ ແລະ ພໍໄດ້ເງິນມາລ້ຽງຄອບຄົວ, ການທີ່ພວກເຮົາສາມາດຂຶ້ນໄປຕັດໄມ້ໄດ້ ໂດຍບໍ່ ຖື ກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບໄດ້ນັ້ນ ກໍຍ້ອນພວກເຮົາຈ່າຍຄ່າຖ້ຽວໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂດປ່າສະຫງວນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ແຕ່ຖ້າວ່າ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ລົງມາເພີ່ນກໍຈະແຈ້ງໃຫ້ຢຸດເຊົາໃນການຂຶ້ນໄປ ລັ ກ ລອບຕັດໄມ້. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການ ລັ ກ ລອບ ຕັ ດ ໄມ້ຢູ່ແຂວງອື່ນໆອີກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.