ຫຼານນ້ອຍ ຖື ກ ຂີ້ເຂັບ ກັ ດ ຕອນນອນໄດ້ຮັບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ

ທ້າຍເດືອນ ກັັນຍາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນອີກເລື່ອງລາວ ເ ຕື ອ ນ ໄ ພ ທີ່ຢາກເອົາມາແບ່ງປັນກັບທຸກຄົນ ໂດຍວ່າເພາະ ແມ່ລູກອ່ອນທັງຫຼາຍ ໃຫ້ຕ້ອງ ລ ະ ວັ ງ ໂດບສະເພາະໜ້າຝົນແບບນີ້ ຕ້ອງ ລ ະ ວັ ງ ສັດ ຮ້ າ ຍ ສັດ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ທັງຫຼາຍເດີ້ ເລື່ອງນີ້ ຖື ກ ໂພສໄສ້ໂດຍແມ່ຄົນໜຶ່ງ ໂດຍເຜີຍຂໍຄວາມໄວ້ວ່າ:

ແຊປະສົບການມື້ຄືນນີ້ຕອນ 1 ໂມງ ລູກຮ້ອງໄຫ້ສຽງດັງ ຈົນເຮົາຕົກໃຈ ເມື່ອອຸ້ມມາກິນນົມກໍ່ຮ້ອງໄຫ້ບໍ່ເຊົາເຮົາກໍ່ເລີຍຄິດວ່າລູກຕ້ອງເປັນຫຍັງແນ່ນອນ ຈຶ່ງລຸກມາເປີດໄຟ ແກ້ເຄື່ອງລູກອອກ ປາກົດວ່າຍິ່ງໄຫ້ດັງກວ່າເກົ່າ ແມ່ຈຶ່ງຮີບເບິ່ງແຂນຂາລູກ ພົບຮອຍ ກັ ດ

ພໍ່ກໍ່ຮີບຄົ້ນບ່ອນນອນ ເຫັນ ຂີ້ ເ ຂັ ບ ຈຶ່ງຮີບເອົາຢາມາທາໃຫ້ ໃນຕອນນັ້ນເຫັນລູກໄຫ້ບໍ່ເຊົາ ເດັກນ້ອຍພຽງ 9 ເດືອນ ເຂົາກໍ່ເຮັດໄດ້ພຽງດີ້ນກັບຮ້ອງເພາະເວົ້າຫຍັງບໍ່ໄດ້ ພ້ອມ ເ ຕື ອ ນ ທຸກຄົນໄວ້ ຝົນຕົກທຸກມື້ລະວັງກັນແນ່ ຫາກບ້ານໃດມີເດັກນ້ອຍ