ເຈົ້າຂອງໂຮງງານອານປີລາວອອກມາຊີ້ແຈງຕໍ່ມວນຊົນແລ້ວ

ວັນທີ 19/9/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທ່ານຫນື່ງຊື່ວ່າ: Peley phoutsaphone ໄດ້ໂພສວ່າ: “ຂໍຊີ່ແຈ້ງເລື່ອງຄົນ ໄ ທ ທີ່ແປງຈັກຢູ່ໂຮງງານ, ເນື່ອງຈາກມີຄົນໂທມາຖາມຈຳນວນຫລາຍເວົ້າໃຫ້ຟັງໃນໂພສນີ້ໃຫ້ຈົບລະເດີ້ຄືປະເດັນທີ່ມີຄົນບອກວ່າທາງໂຮງງານອານປີລາວເອົາຊ່າງຈັກຄົນ ໄ ທ ແປງຈັກຄົນ ໄ ທ ໃນໂຮງງານໂດຍບໍ່ມີການ ກັ ກ ໂຕ ແມ່ນ ບໍ່ມີ ມູ ນ ຄວາມຈີງ, ຄົນທຳອິດທີ່ນຳເອົາ ໂ ຄ ວິ ດ ມາ ຕິ ດ ໃນໂຮງງານ ແມ່ນຊ່າງຈັກທີ່ເປັນຄົນລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານອານປີລາວ ນາມສົມມຸດ ທ້າວ ກ, ເຊີ່ງທ້າວ ກ ແມ່ນໄດ້ໄປພົວພັນກັບ ຊ່າງຈັກຄົນ ໄ ທ ທີ່ຢູ່ໂຮງງານອື່ນ(ເຊີ່ງຄົນ ໄ ທ ຢູ່ໂຮງງານອື່ນນັ້ນແມ່ນຢູ່ລາວແຕ່ດົນແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນຫາກໍ່ ຂ້ າ ມ ມາແຕ່ປະເທດ ໄ ທ),

ແລ້ວ ທ້າວ ກ ກໍ່ມາເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ້າວ ກ ກໍ່ມີອາການ ໄ ຂ້ ແລ້ວກໍ່ໄດ້ໄປກວດ ປະ ກົ ດ ວ່າເປັນພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ ໃນວັນທີ 16/9/2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ຫລັງຈາກນັ້ນທາງໂຮງງານກໍ່ໄດ້ ກັ ກ ໂຕພະນັກງານທຸກຄົນແລ້ວທາງໜ່ວຍສະເພາະກິດກໍ່ມາເກັບຕົວຢ່າງ ໃນມື້ທີ່ 16/9/2021 ຈຳນວນ 227 ຕົວຢ່າງ ກວດພົບ 115 ຄົນ. ວັນທີ 17/9/2021 ເກັບຕົວຢ່າງ 488 ຕົວຢ່າງ ກວດພົບ 132 ຄົນ. ເຊີ່ງມື້ນີ້ທີ່ 18/9/2021 ກໍ່ໄດ້ມີການເກັບຕົວຢ່າງເຊັນດຽວກັນ ແຕ່ຜົນຍັງບໍ່ທັນອອກ ທາງໂຮງງານແມ່ນຈະມີການກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ພະນັກງານທຸກຄົນ 100% ຫ້ າ ມ ໂທມາຖາມອີກເດີ້ວ່າຄົນ ໄ ທ ລັ ກ ຂ້ າ ມ ມາແປງຈັກຫັນ ຂໍເວລາພັກຜ່ອນກ່ອນເດີ້ ຢ້ າ ນ ບໍ່ສະບາຍ”