ຄິວລົດສາຍໃຕ້ສາຍເໜືອ ຢຸ ດ ການໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວແລ້ວ

ຈາກເພຈຄິວລົດສາຍໃຕ້ໄດ້ໂພສວ່າ “ອີງຕາມເເຈ້ງການສະບັບເລກທີ 016/ ຈນວ. ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 . ຄິວລົດສາຍໃຕ້ ນວ ຂໍເເຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບວ່າ ຄິວລົດຂອງພວກ ເ ຮົ າ ຈະໄດ້ ຢຸ ດ ການໃຫ້ ບໍລິການຊົ່ວຄາວ ນັບເເຕ່ ວັນທີ 19/9/2021 ຂອງມື້ນີ້ ເວລາ 21:00 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນເຖິງວັນທີ 30/9/2021. ຖ້າມີຫຍັງປ່ຽນເເປງທາງພວກ ເ ຮົ າ ຈະເເຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບຕື່ມຕາມພາຍຫລັງ”