ລົດຕຳນັກຮຽນຂາຫັກແຂນຫັກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19/10/2022 ກຳລັງຈະໄປໂຮງຮຽນມີລົດມາຕັດໜ້ານັກຮຽນ ອາການເບື້ອງຕົ້ນເດັກຂາຫັກ ແລະ ແຂນຫັກ ເສັ້ນທາງເຕ2 ແຖວຄີນິກ IMDC ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.