ບໍລູນລົງຈອດສຸກເສີນທີ່ນ້ຳຊອງແປກໄຈພໍສົມຄວນ

ບໍລູນລົງຈອດສຸກເສີນທີ່ນ້ຳຊອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຖ່າຍໄວ້ໄດ້ ໂຊກຍັງດີທີ່ບໍ່ມີໃຜເປັນຫຍັງ ແຕກນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ພົບເຫັນ ພາກັນແປກໄຈພໍສົມຄວນ, ກາງເດືອນຕຸລາ 2022 ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ