ຄູອາສາລາກ່ອນ ມສ ຊຳໃຕ້

ໄດ້ໂພສວ່າ ລາກ່ອນອາຊີບຄູອາສາ ຮູ້ສືກພາກພູມໃຈທີ່ເຄີຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງປະກອບເຂົ້າໃນການສິດສອນ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງພໍ່ແມ່ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ໝູ່ເພື່ອນທຸກໆຄົນທີ່ຄອຍໃຫ້ກໍາລັງໃຈຕະຫອດມາ ພິເສດຂໍຂອບໃຈມາຍັງອ້າຍເອື້ອຍຄູ

ອາຈານ ໂຮງຮຽນ ມສ ຊໍາໃຕ້ ທີ່ເຄີຍຊ່ວຍເຫືອເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຕະຫອດໄລຍະເວລາ 4-5 ປີຜ່ານມາ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຈົດຈໍາບຸນຄຸນນີ້ບໍ່ມີວັນລືມ. ກາງເດືອນຕຸລາ 2022 ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ຊຳໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ