ສາວງາມເກີດອຸບັດຕິເຫດແລ້ວຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ

ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງ ປ ະ ເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ມີແມ່ ຍິ ງ ຄົນໜຶ່ງໄດ້ຂັບລົດຂ້າມແມ່ນໍ້າທີ່ກາຍເປັນນໍ້າກ້ອນຍ້ອນອາກາດທີ່ໜາວ ແ ຮ ງ ເຮັດໃຫ້ລົດຄັນດັ່ງກ່າວໄປ ຕໍ າ ກັບນໍ້າກ້ອນ ແລະ ຕົ ກ ລົງໄປໃນນໍ້າທີ່ເຢັນ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຫັນເຫດການເກີດຄວາມ ປ ະ ຫຼາດໃຈກໍຄືແມ່ ຍິ ງ ທີ່ຂັບລົດຄັນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ອອກຈາກລົດມາຢືນຢູ່ຫຼັງຄາລົດເພື່ອຖ່າຍຮູບກັບລົດທີ່ ກໍ າ ລັງຄ່ອຍໆຈົມລົງນໍ້າໄປ

ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຫັນເຫດການເກີດຄວາມ ຕົ ກ ໃຈຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນກໍໄດ້ໂທ ປ ະ ສານຫາກູ້ໄພເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ ຍິ ງ ຄົນດັ່ງກ່າວ ໂດຍເຫດຜົນທີ່ອອກມາຖ່າຍຮູບກັບລົດທີ່ ກໍ າ ລັງຈົມກໍເພື່ອເກັບໄວ້ເປັນທີ່ລະນຶກ. ທັງນີ້ກ່ອນທີ່ກູ້ ໄ ພ ຈະມາຮອດບ່ອນເກີດເຫດ

ປ ະ ຊາຊົນທີ່ເຫັນເຫດການກໍໄດ້ໃຊ້ເຊືອກເພື່ອໃຫ້ແມ່ ຍິ ງ ຄົນນັ້ນດຶງຈ່ອງອອກຈາກລົດທີ່ ກໍ າ ລັງຈົມນໍ້າ. ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລົດໄປ ຕໍ າ ກັບນໍ້າກ້ອນ ແລະ ຈົມລົງໄປໃນນໍ້ານັ້ນແມ່ນແມ່ ຍິ ງ ຄົນດັ່ງກ່າວຂັບລົດດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ເກີນ ກໍ າ ນົດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງໄດ້ມີການຕັ້ງຂໍ້ຫາຂັບລົດໄວເກີນ ກໍ າ ນົດຈົນເກີດຄວາມອັນ ຕ ະ ລາຍ.