ຄົ້ນພົບຖໍ້າໂຟເຊັນມີຄວາມໜາວເຢັນທີ່ສຸດເໝືອນຢູ່ເມືອງແຫ່ງເວດມົນ

ຄົ້ນພົບຖໍ້າຢູ່ ເມືອງເຟືອງ ເຢືອກເຢັນສຸດໆ ຈົນນໍ້າຍ້ອຍກາຍເປັນນໍ້າກ້ອນ(ເຢັນສ່ຳຢູ່ຫ້ອງແຊ່ແຂງພຸ້ນແລ້ວ)ສະຖານທີ່ຕັ້ງລາຍລະອຽດຍັງບໍ່ທັນຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອ, ເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ສປປລາວ