ເມືອງລັບແລເມືອງແຫ່ງຍາແມ່ນາຄີ

ເມືອງລັບແລ ມົນສະເໜ່ທຳມະຊາດກັບ ປ ະ ຫວັດສາດທີ່ມີຄວາມເປັນມາເກືອບ 600ປີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຫຸບຜາ ຕັ ດ ຂາດຈາກໂລກພາຍນອກ ບໍ່ມີສັນຍານໂທລະສັບ ແລະຍັງເປັນທີ່ໝາຍຂອງຊາວພຸດ ຈຳ ນວນຫຼາຍທີ່ຢາກເດີນທາງມາເຮັດບຸນທີ່ ເມືອງລັບແລ ຫຼືວ່າ ວັດຄີຣີວົງກົດ ສະຖານທີ່ນີ້ສາມາດໄປກັບກະໄດ້ ຫຼືຖ້າໄປເຮັດບຸນຄ້າງຄືນກະຖືເຕັ້ນໄປນຳ

ທາງບ້ານເພິ່ນຈະມີຄົນອຳນວຍຄວາມສະດວກທຸກຢ່າງ ທັງເຮືອ ທັງລົດຈັກ ແລະຍ່າງນຳທາງເຂົ້າຖໍ້າ ການເດີນທາງຖ້າມາແຕ່ຕົວ ເມືອງທ່າແຂກ ແມ່ນຂີ່ມາທາງຊິ ເມືອວຽງ ປ ະ ມານ 60-70Km ຈະມີຮ່ອມທາງເຂົ້າທີ່ບ້ານເຫຼົ່າຄາ ແລ້ວຂີ່ເຂົ້າຮ່ອມມາຕາມທາງແດງອີກ ປ ະ ມານ 10Km ກໍ່ຈະຮອດ ບ້ານນາຄົກ ບ້ານທີ່ຈະຈອດລົດຄ້າງຄືນ ຊາວພຸດ ຈຳ ນວນຫລາຍ

ເດີນທາງໄປທຳບຸນທີ່ ເມືອງລັບແລ ບ້ານນາກະຕຶບ ເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ບໍ່ນ້ຳໜ້າອັດສະຈັນແຫ່ງນີ້ ເປັນນ້ຳອອກບໍ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານກາງພູເຂົາທີ່ຊື່ວ່າ ອາລັນຣົດຈະນາ ຫຼືຊື່ທາງການແມ່ນແມ່ນ ບ້ານນາກະຕຶບ ເມືອງຄູນຄຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ. ໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບສາຍາວ່າ ເປັນ ໝູ່ບ້ານລັບແລ ເພາະເປັນໝູ່ບ້ານທີ່ຕັດຂາດຈາກໂລກພາຍນອກ

ຕັ້ງຢູ່ໃນປ່າກາງພູເຂົາ ແລະມີທາງເຂົ້າທາງດຽວຄືຕ້ອງເຂົ້າທາງປາກຖ້ຳກາງປ່າເທົ່ານັ້ນ. ໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ມີບັນຍາກາດທີ່ງຽບສະຫງົບ ບໍ່ມີສັນຍານໂທລະສັບ, ບໍ່ມີໄຟຟ້າ ແລະນ້ຳ ປ ະ ປາ ມີພຽງນ້ຳລອດຖ້ຳທີ່ໃຊ້ສຳລັບກິນແລະດື່ມ. ນອກນັ້ນ ໃນ ໝູ່ບ້ານລັບແລ ຍັງມີອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນເໝືອນກັບໃນນິຍາຍ ກໍຄືຈະມີໜອງນ້ຳແຫ່ງໜຶ່ງ ໄສເຢັນ,

ມີປາເປັນ ຈຳ ນວນຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ມີຊາວບ້ານຄົນໃດຈັບປາມາກິນຈັກຄົນຫຼື ຂ້ າ ສັ ດ ແມ່ນແຕ່ໂຕດຽວ. ຊາວບ້ານໄດ້ພາກັນເອົາ ຮູບປັ້ນນາງເງືອກ ມາຕັ້ງໄວ້ທີ່ແຄມບໍ່ນ້ຳ ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກວ່າ ເປັນບໍ່ນ້ຳຂອງນາງຜົມຫອມ ທີ່ສັກສິດ ເພາະວ່າເປັນບໍ່ນ້ຳບໍລິສຸດ ໄຮ້ຊຶ່ງມົນທິນ ເພາະ ປ ະ ຊາກອນທັງໝົດໃນໝູ່ບ້ານ ແມ່ນພາກັນຖືສິນຫ້າຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເຊັ່ນ:

ເວັ້ນຈາກການ ຂ້ າ ສັ ດ,ເວັ້ນຈາກການ ຂີ້ ລັກ, ເວັ້ນຈາກການລ່ວງເກີນດ້ານຊູ້ສາວ, ເວັນຈາກການ ຂີ້ ຕົວະ ແລະເວັ້ນຈາກການດື່ມ ສຸ ລ າ. ຫາກໃຜຢາກກິນຊີ້ນ ສັ ດ ກໍຈະອອກຈາກໝູ່ບ້ານເພື່ອໄປຊື້ຢູ່ໂລກພາຍນອກ. ຍ້ອນເປັນໝູ່ບ້ານທີ່ມີຄວາມ ສັ ກ ສິດ ແລະບໍລິສຸດ ໃນທຸກໆວັນສິນຊາວບ້ານຈະນຸ່ງຂາວຫົ່ມຂາວເພື່ອຖືສິນ ແລະ ປ ະ ຕິບັດວິປັດສະນາ ກ ຳ ມະຖານ.