ຟ້າຜ່າເສົາຮັບສັນຍານໂທລະທັດເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ເຮືອນ

ທີ່ປະເທດໄທ ແຂວງອຸດອນທານີ ເລກເຮືອນ 147 ແລະເຮືອນເລກທີ 148 ເກີດໄຟໄໝ້ຍ້ອນຟ້າຜ່າເສົາຮັບສັນຍານໂທລະທັດ ບວກກັບກະແສລົມພັດເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ເຮືອນໝົດ 2 ຫລັງ. ຈາກກໍລະນີເກີດໄຟໄໝ້ ຢູ່ ບ້ານສະໜາມໄຊ, ເຂດ ເທດສະບານເມືອງບໍ່ແຕນນໍ້າຄຳ ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2021 ເວລາ 15:30 ໂມງ, ສາເຫດຂອງຟ້າຜ່າແມ່ນລົງເສົາເສົາອາກາດໂທລະພາບທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ຫລັງຄາເຮືອນ.

ຮອດມື້ນີ້ ທ່ານ ອາດິສັກ ເຈົ້າເມືອງບໍ່ແຕນນໍ້າຄຳ ແລະ ຄະນະວິຊາໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພ, ໃນນັ້ນປະກອບມີຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ກຳ ພູນທິບສັກ ເຈົ້າຂອງເຮືອນເລກທີ 147 ແລະ ທ່ານ ສົມບູນ ທິບສັກ ເຈົ້າຂອງເຮືອນເລກທີ 148 ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ ເມືອງບໍ່ແຕນ, ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກໄພພິບັດ

ທ່ານ ປິນຍາ ຮອງຜູ້ຈັດການຝ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງອຸດອນທານີ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຟ້າຜ່າໂທລະພາບເສົາອາກາດ ຖືວ່າມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະເກີດຂື້ນ ປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະຜ່າຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຫລືຕຶກສູງ ແຕ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພາະວ່າເສົາຮັບສັນຍານໂທລະທັດແມ່ນຕົວຮັບສັນຍານທີ່ດີ, ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນກໍ່ຄວນເອົາອອກບໍ່ຄວນຕິດຕັ້ງໄວ້ເທີງຫຼັງຄາ ນອກຈາກນັ້ນໃນໄລຍະນີ້ເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນກະລຸນາເຕືອນປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນປ່າໂຄກຫລືຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ເພາະອາດຖືກຟ້າຜ່າໄດ້.

Facebook Comments Box

Similar Posts