ຢ້ານພໍ່ແມ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດຈື່ງເລືອກຕົ້ນໄມ້ເປັນບ່ອນກັກຕົວ 14 ວັນຍ້ອນຕົນເອງເປັນກຸ່ມສ່ຽງ

ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ບີບຫົວໃຈອີກແລ້ວ ສາເຫດກໍ່ມາຈາກໂຄວິດ-19 ຄືເກົ່າ ໂດຍເຫດການນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດອິນເດຍ ເຊິ່ງຊາຍໜຸ່ມ ຮູ້ວ່າຕົນຈເອງຕິດໂຄວິດ-19 ຕ້ອງແຍກປ່ຽວຕົນເອງເພາະເປັນຫ່ວງຄອບຄົວ ແຕ່ຍ້ອນເຮືອນບໍ່ມີຫ້ອງຂັ້ນ ທຸກຄົນຢູ່ປົນກັນ ຜູ້ກ່ຽວຈຶ່ງອາໃສຕົ້ນໄມ້ເປັນບ່ອນກັກຕົວເອງໄປກ່ອນ. ທ້າວສິວະ ໄວ 18ປີ ນັກສຶກສາປີ 1ຢູ່ປະເທດອິນເດຍ

ເຂົາກັບບ້ານໃນຊົນນະບົດຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມະຫາວິທະຍາໄລປິດ ເຂົ່ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ເຮັດວຽກ ແລະ ຮັບຈ້າງລາຍວັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນັວນທີ4 ພຶດສະພາ 2021 ເຂົາກວດພົບເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແພດແຈ້ງໃຫ້ກັກຕົວເອງ ຫ້າມປະປົນກັບບຸກຄົນອື່ນ. ໃນໝູ່ບ້ານຂອງທ້າວສິວະ ເປັນຊຸມຊົນຂະໜາດນ້ອຍ ມີປະຊາຊົນປະມານ 1ພັນຄົນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສູນແຍກກັກກັນໂລກ

ຢູ່ອີກບ້ານມີສູນແຕ່ມັນກໍ່ໄກອອກໄປ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ໃນຄືນທໍາອິດ ສິວະ ນອນນອກເຮືອນ ເພາະໃນເຮືອນເປັນຫຼັງນ້ອຍບໍ່ມີຫ້ອງສ່ວນຕົວ ເຂົາຢ້ານເຊື້ອຕິດໃສ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ນ້ອງສາວ. ໃນມື້ຕໍ່ມາ ສິວະຈຶ່ງຄິດສ້າງບ່ອນຢູ່ອາໄສບ່ອນກັກຕົວຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ ໂດຍໃຊ້ໄມ້ ແລະ ເຊືອກມັດເກາະກ່າຍກັນ ສ່ວນແມ່ກໍ່ຈະຄອຍນໍາອາຫານ, ນໍ້າມາວາງໄວ້ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້.

ໃນໜຶ່ງມື້ສິວະຈະຫຼິ້ນໂທລະສັບລົມກັບໝູ່, ອ່ານໜັງສືດ ຟັງເພງ ເພື່ອຫຼຸດອາການຄວາມເບື່ອ ແລະ ສິວະຍັງບອກອີກວ່າ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕື່ນຢ້ານເພາະໂຄວິດ-1ຊ ທ່ານສາມາດພິຊິດມັນໄດ້ດ້ວຍຄວາມຄິດເຊີງບວກຈາກຕົວເອງ. ທັ້ງນີ້ ໃນວັນທີ17 ພຶດສະພາ ເຂົາລົງຈາກຕົ້ນໄມ້ ເຂົາຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ແລະ ເຂົາກໍາລັງຈະໄປກວດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແຕ່ພາວະນາໃຫ້ຜົນອອກເປັນລົບ ສິວະກ່າວ.