ປະກາດວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດເຂັມທີ 1 ແມ່ນໝົດແລ້ວ

ປະກາດ ວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ ເຂັມທີ 1 ແມ່ນໝົດແລ້ວ ໃຫ້ລໍຖ້າງວດຕໍ່ໄປ ທີ່ຈະມາຮອດໄວໄວນີ້ ສ່ວນເຂັມ ທີ 2 ແມ່ນໄປສັກໄດ້ ຕາມການນັດໝາຍ ຢູ່ສະຖານທີ່ຕໍ່ໄປນີ້